Incassobureau Noordoost-Brabant

 

Incasso Noordoost-Brabant

Zoekt Uw bedrijf een zakelijk incassobureau voor of in Noordoost-Brabant? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit met het betaald krijgen van uw factuur of vordering.

JIG biedt daarbij NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in Noordoost-Brabant of dat uw klant uit Noordoost-Brabant komt. Achterstallige facturen en vorderingen worden door JIG in ieder arrondissement geïncasseerd. JIG werkt op basis van No Cure No Pay-formule.

Werkgebied Noordoost-Brabant

Werkgebied Noord-Brabant omvat de navolgende gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, en Vught.

No Cure No Pay Noordoost-Brabant

JIG incasseert uiteenlopende facturen of vorderingen van ondernemers en bedrijven. Dat kunnen lage vorderingen van bijvoorbeeld eenmanszaken zijn en hoge vorderingen van grote bedrijven. JIG incasseert in de minnelijke fase op basis van No Cure No Pay.

Het maakt voor de No Cure No Pay-inzet niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in Noordoost-Brabant gevestigd bent, dan wel dat u in de regio Noordoost-Brabant als zakelijk schuldeiser een vordering of onbetaalde factuur hebt uitstaan.

Iedere binnenlandse vordering kan op basis van de No Cure No Pay-formule worden afgewikkeld. Buitenlandse incasso alsook incasso tussen particulieren doen wij niet. Dat past niet binnen onze No Cure No Pay Dienstverlening.

Geen Verborgen Kosten

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Er zijn geen verborgen kosten. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking van onze No Cure No Pay Service.

Zolang uw vordering niet betwist wordt (geen juridisch of inhoudelijk verweer) en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar dienstverlening No Cure No Pay aan. Dit geldt niet alleen voor bedrijven in of uit regio Noordoost-Brabant, maar voor heel zakelijk Nederland.

Check de toepasselijke basisregels of raadpleeg betaalsituaties bij buitengerechtelijke incasso. Op deze wijze bent u goed en juist geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen.

Stappenplan Noordoost-Brabant

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst.

Dit percentage is een landelijk percentage. Overal in Nederland, dus ook in of voor regio Noordoost-Brabant, wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast. Wij gaan altijd voor de meest opportune benadering.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Gerechtelijke Incasso

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u van JIG een mail. Daarin wordt uiteengezet dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze. Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen om uw factuur/vordering alsnog betaald te krijgen? JIG zet uw dossier in dat geval door naar een geschikte deurwaarder of advocaat. De gerechtelijke incasso vangt aan in of voor regio Noordoost-Brabant. Het gehele incassoproces blijft begeleid en aangestuurd worden door JIG.

Start Incasso Noordoost-Brabant