Incassobureau Middelburg

 

Incasso Middelburg

Zoekt u als bedrijf dan wel zelfstandig ondernemer een no-nonsense incassobureau voor Middelburg of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

JIG biedt daarbij NL-dekking. Het maakt derhalve niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Middelburg gevestigd bent, dan wel dat u een factuur of vordering in Middelburg of regio heeft uitstaan. JIG incasseert onbetaald gebleven facturen/vorderingen in ieder gerechtelijk arrondissement binnen Nederland.

No Cure No Pay Middelburg

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor de No Cure No Pay Incasso-service.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar werkzaamheden op basis van No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor Middelburg en regio, maar voor heel Nederland.

Check de toepasselijke basisregels en raadpleeg de betaalsituaties bij buitengerechtelijke incasso om goed en volledig geïnformeerd te zijn mocht U JIG als incassobureau inschakelen.

Stappenplan Middelburg

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een vast stappenplan op basis waarvan in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar succesvol wordt geïncasseerd.

Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen en geldt niet enkel voor regio Middelbrug, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Middelburg

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen om betaling af te dwingen?

In dat geval zet JIG uw dossier door naar een advocaat of deurwaarder uit het eigen netwerk van Legal Partners. De gerechtelijke incasso vangt aan middels dagvaarden van uw wanbetalende klant voor incasso's in of voor regio Middelburg.

Start Hier Uw Incasso Middelburg