Incassobureau Leiden

 

Incasso Leiden

Zoekt u als bedrijf bedrijf of ondernemer een zakelijk incassobureau voor Leiden of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking voor haar incasso-service. Het maakt niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Leiden gevestigd bent, dan wel dat u als schuldeiser in de regio Leiden een vordering of factuur heeft uitstaan. JIG incasseert vorderingen en facturen in ieder arrondissement binnen Nederland.

No Cure No Pay Leiden

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar service No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Leiden, maar voor heel Nederland.

Check de basisregels en betaalsituaties bij buitengerechtelijke incasso. Op deze wijze bent u vooraf juist en volledig geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen voor regio Leiden.

Stappenplan Leiden

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG een vast stappenplan op basis waarvan in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar succesvol geïncasseerd wordt.

Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen. Dit percentage geldt niet enkel voor regio Leiden, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Leiden

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u van een mail. Daarin geeft JIG aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen om betaling alsnog juridisch af te dwingen via de rechter? Uw dossier wordt gereed gemaakt voor gerechtelijke afdoening (dagvaardingsprocedure).

Vervolgens zet JIG uw dossier door naar een deurwaarder of advocaat. De gerechtelijke incasso vangt aan voor incasso's in of voor regio Leiden middels het dagvaarden van uw klant. JIG blijft de gerechtelijke invordering bewaken en fungeert richting u als centraal aanspreekpunt.

 

Start Direct Uw Incasso Leiden