Incassobureau Inschakelen | No Cure No Pay Incasso | Geen Verborgen Kosten

Full Service Incassobureau

Incasso van A tot Z

Transparante Werkwijze

Gratis Online Inschakelen

Geen Verborgen Kosten

Specialisten ZZP & MKB

Incassobureau Inschakelen

Wilt U als bedrijf een Incassobureau Inschakelen omdat een factuur niet betaald?

Of, wilt u een incassobureau inschakelen vanwege een juridisch conflict met uw klant?

Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw partner.

Waarom zou u JIG inschakelen?

No Cure No Pay Incasso
No Cure No Pay Incasso voor MKB en ZZP | Hoog Rendement

Wij geven u 10 redenen waarom u JIG als incassopartner inschakelt:

1. No Cure No Pay Werkwijze
2. MKB & ZZP Specialist.
3. Transparant.
4. Succesratio 94%.
5. Gratis stopzetten tot € 10.000,-
6. Juridisch Effectief.
7. Online Inschakelen
8. Invordering van A tot Z.
9. Landelijke Dekking
10. Legal Partners

No Cure No Pay Incasso

Ons kantoor werkt op basis van No Cure No Pay.

Het dient bij No Cure No pay Incasso te gaan om binnenlandse vorderingen waartegen geen juridisch verweer door uw klant gevoerd wordt.

Uw (factuur)bedrag dient minimaal € 250,- te zijn.

Vorderingen onder dit drempelbedrag vallen buiten het bereik van onze No Cure No Pay Incasso-service.

100% Uitbetaling Factuur

Indien U ons als incassobureau inschakelt, bent u verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij buitengerechtelijk incasseren.

Van het behaalde rendement gaan geen vaste kosten af.

De geïncasseerde hoofdsom is 100% voor u.

Incassobureau Inschakelen voor Bedrijven
Incasso voor Bedrijven

Transparante Werkwijze

Wij streven als partner volledige transparantie na.

Daartoe hebben wij basisregels en algemene voorwaarden geformuleerd welke helpen in uw zoektocht naar de juiste dienstverlening.

Geen Verborgen Kosten

U wordt bij JIG niet geconfronteerd met een duur abonnement, provisie of dossierkosten.

Landelijke Dekking

Wij wikkelen geen buitenlandse incasso’s af. Enkele NL-vorderingen worden afgewikkeld.

Daarbij maakt het niet uit waar u als bedrijf in Nederland gevestigd bent dan wel waar uw klant zich binnen de landsgrenzen ophoudt.

ZZP & MKB Invordering

Wij wikkelen uitsluitend vorderingen in B2B en B2C-verband op basis van no Cure No Pay Incasso-formule af.

Bent u particulier en wilt u JIG als incassobureau inschakelen? Klik dan hier.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren.

Oplossingsgerichte Benadering

Is er sprake van betalingsproblematiek door ontslag, calamiteit, ziekte of scheiding?

Of ligt er een juridisch dispuut ten grondslag aan de wanbetaling?

Dat moet helder zijn.

Vanuit dit vertrekpunt kan bezien worden of er een minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden, en zo ja, op welke wijze.

Online Incassobureau Inschakelen

Om onze gratis service aan te kunnen bieden, kunt u ons kantoor uitsluitend online inschakelen.

Hierdoor hoeft er geen personeel vrijgemaakt te worden voor oriënterende intake-gesprekken hetgeen kostenverlagend en tijdbesparend werkt.

Gerechtelijke Procedure

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u kosteloos stopzetten nadat de buitengerechtelijke incasso beëindigd is. U heeft geen verplichting tot gerechtelijke incasso.

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij gemachtigd tot de start van een gerechtelijke procedure na afloop van de buitengerechtelijke fase.

Transparante Werkwijze

ZZP & MKB Specialisten

Deskundige Support

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!