Incassobureau Inschakelen

Gratis Inschakelen

Incasso voor ZZP & MKB

100% No Cure No Pay

Incassobureau Inschakelen

Wilt u een incassobureau inschakelen? Wanneer uw klant niet in gesprek wil of gaan over de betaling of uw klant opeens niet meer reageert op uw berichten, dan is het vaak tijd om een incassobureau in te schakelen als verlengstuk op uw debiteurenbeheer. Ons kantoor incasseert namens bedrijven (mkb) en zelfstandig ondernemers (zzp) uiteenlopende B2B en B2C vorderingen. Daarbij maakt het niet uit om welk bedrag het gaat.

100% No Cure no Pay

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt op basis van No Cure No Pay. Zolang er geen verweer gevoerd wordt door uw klant en u de incasso niet eenzijdig beëindigt kunnen wij uw incasso No Cure No Pay aanbieden. Het dient daarbij te gaan om opeisbare facturen met een waarde van € 250,– en hoger. Daarnaast dient het te gaan om binnenlandse vorderingen. Ook vorderingen onder het drempelbedrag incasseren wij, maar deze vallen buiten onze No Cure No Pay-dienstverlening.

Vordering tot € 10.000

Voor vorderingen onder de € 10.000,- behoeven wij altijd uw uitdrukkelijke instemming om te procederen. Deze kunt u altijd na afloop van de buitengerechtelijke incasso kosteloos stopzetten, onafhankelijk van het behaalde rendement en onafhankelijk van de reden.

Vordering vanaf € 10.000

In het geval uw vordering hoger is dan € 10.000,- zijn wij gerechtigd een gerechtelijke incasso namens u op te starten.

Werkgebied

Wij treden vooral op namens bedrijven uit de regio, waaronder uit Helmond, Veldhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Eindhoven.

Landelijke Dekking

Onze dekking is landelijk. Wij werken ook buiten de directe regio nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren. Wij werken bij gerechtelijke incasso-procedures samen met uiteenlopende deurwaarderskantoren.

Heldere Betaalsituaties

In de meeste gevallen blijft onze incasso-service gratis, maar in uitzonderlijke gevallen zijn kosten helaas onvermijdelijk. Dat hangt af van de uitkomst in uw zaak. Wij noemen dat betaalsituatie. Binnen onze incassotrajecten kunnen zich grofweg vier betaalsituaties voordoen. Dit bepaalt in hoeverre onze dienstverlening verder in het incasso-proces gratis blijft.

Incassobureau Inschakelen

Online Indienen

U kunt als bedrijf kiezen om uw vordering of factuur ter incasso bij Juridisch Incassokantoor Geldrop in te dienen. Dat kunt u geheel gratis en volledig online doen. U wordt niet geconfronteerd met dossierkosten of vaste provisie.

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren. Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u van de Belastingdienst achteraf weer netjes terug. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden onze BTW-kosten direct door uw debiteur voldaan.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

100%
No Cure
No Pay !

Raadpleeg onze Incasso Voorwaarden