Incassobureau Inschakelen

Waarom Full Service Incassobureau Inschakelen?

Incasso van A tot Z – Van Brief t/m Deurwaarder

Transparante Werkwijze

Gratis Online Inschakelen

Geen Verborgen Kosten

Incasso-specialisten ZZP & MKB

Incassobureau Inschakelen

Wilt U als bedrijf of zelfstandig ondernemer een Incassobureau Inschakelen omdat een factuur ondanks herinnering niet betaald wordt?

Wilt U JIG als incassobureau inschakelen voor incasso van een huurovereenkomst of leenovereenkomst? Of, wilt u een incassobureau inschakelen vanwege een juridisch conflict met uw klant?

Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner.

Waarom zou u JIG als incassobureau inschakelen?

Wij geven u 10 redenen waarom u JIG als incassobureau inschakelt:

1. Academisch geschoolde juristen.
2. MKB & ZZP Specialisten.
3. Volledig transparant.
4. Succesratio 94%.
5. Geen verborgen kosten of provisie.
6. Streng maar rechtvaardig.
7. Incasseren wij niets, dan kosten wij niets.
8. Incasso van A tot Z.
9. Incassobureau Inschakelen met slechts enkele clicks.
10. Legal Partners & Landelijke Dekking.

No Cure No Pay Incasso

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt op basis van No Cure No Pay.

Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen waartegen geen juridisch verweer door uw klant gevoerd wordt. Uw (factuur)bedrag dient minimaal € 250,- te zijn.

100% Uitbetaling Factuur

Indien U Juridisch Incassokantoor Geldrop als incassobureau inschakelt, bent u verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij buitengerechtelijk incasseren.

Van het behaalde rendement gaan geen vaste kosten of rendementsprovisie af. Het is de bedoeling dat uw debiteur ons betaalt. De geïncasseerde hoofdsom is 100% voor u.

Transparante Werkwijze

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft volledige transparantie na.

Daartoe hebben wij basisregels en algemene voorwaarden geformuleerd welke helpen in uw zoektocht naar de juiste incasso-dienstverlening en passend incassobureau.

Geen Verborgen Kosten

U wordt bij Juridisch Incassokantoor Geldrop niet geconfronteerd met onverwachte kosten, een duur abonnement, provisie of dossierkosten.

U kunt zonder geconfronteerd te worden met onaangename verrassingen achteraf JIG als Incassobureau Inschakelen.

Landelijke Dekking

Onze incasso-dekking is landelijk. Wij wikkelen geen buitenlandse incasso’s af.

ZZP & MKB Incassobureau

JIG is een zakelijk incassobureau. Wij wikkelen uitsluitend vorderingen in B2B en B2C-verband af.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren.

Hoog Rendement

Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct betaald wordt conform aanwijzingen in onze incasso-brief.

Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93%.

Oplossingsgerichte Benadering

Is er sprake van betalingsproblematiek door ontslag, calamiteit, ziekte of scheiding? Of ligt er een juridisch dispuut ten grondslag aan de wanbetaling?

Dat moet bij incasso helder zijn. Vanuit dit vertrekpunt kan bezien worden of er een minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden, en zo ja, op welke wijze.

Online Incassobureau Inschakelen

Om No Cure No Pay Incasso aan te kunnen bieden, kunt u ons kantoor uitsluitend online inschakelen.

Hierdoor hoeft er geen personeel vrijgemaakt te worden voor oriënterende intake-gesprekken hetgeen kostenverlagend en tijdbesparend werkt.

Gerechtelijke Incasso

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u kosteloos stopzetten nadat de buitengerechtelijke incasso door ons kantoor beëindigd is. U heeft geen verplichting tot gerechtelijke incasso.

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij gemachtigd tot gerechtelijke incasso na afloop van de buitengerechtelijke incasso.

Uw zaak wordt bij blijvende wanbetaling door ons team klaargestoomd en doorgeleid naar de deurwaarder.

Wilt U JIG als incassobureau inschakelen? Lees dan eerst onze incasso basisregels door en meldt u vervolgens online aan.

Veilig & Vertrouwd Uw Incassobureau Inschakelen

Online Uw Incassobureau Inschakelen

ZZP & MKB Incasso Specialisten

Deskundige Incasso Support

Dat hangt er van af.

Indien uw klant consument/particulier (B2C) is bent u wettelijk verplicht een Ingebrekestelling (veertiendagenbrief) te sturen naar uw klant alvorens u uw vordering verhoogt met buitengerechtelijke incassokosten. Daaraan zijn stringente eisen verbonden. Doet U het niet goed, dan bent u niet-ontvankelijk in uw vordering.

Bij zakelijke incasso (B2B) geldt geen verplichting tot ingebrekestelling. Wel is of zijn (een) schriftelijke herinnering(en) in B2B-verband aan te bevelen in het kader van klantvriendelijkheid alsook redelijkheid.

Ja, dat kan. Een onbetaald gebleven factuur is voldoende voor de start van een minnelijke incasso. Facturen kunnen door bedrijven worden uitgestuurd op basis van mondelinge overeenkomst.

Houdt u wel rekening dat u bij betwisting van de vordering door uw klant moet kunnen aantonen dat er een onderliggende (mondelinge) overeenkomst is geweest dan wel er concrete afspraken gemaakt zijn. Dit kan blijken uit correspondentie, toezeggingen etc. Het is dus altijd aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen, in overeenkomst, offerte en/of Algemene Voorwaarden.

Nee, er worden geen dossier-, bureau- of andere behandelkosten in rekening gebracht bij het indienen van een vordering. Dat geldt voor regio Eindhoven en daarbuiten, ongeacht het aantal vorderingen dat u bij ons indient en ongeacht de hoogte daarvan.

Ja dat kan. U bent op geen enkel moment verplicht tot het aanleggen van een account.
Wij vragen bij het invullen van het opdrachtformulier enkel de noodzakelijke basisgegevens van u en uw klant zodat wij de buitengerechtelijke incasso goed kunnen afwikkelen en u kunnen uitbetalen bij geslaagde incasso.

Bij JIG dient u telkens een opdracht voor eenmalige incasso in. Wij werken altijd zonder Abonnement. Vaste klanten profiteren van incasso-korting.

Ja, dat kan. Wij bieden Landelijke Dekking voor incasso. Bij onze incasso’s worden wij ondersteund door uiteenlopende Legal Partners verspreid over het hele land. Hierdoor kunnen wij uw vordering snel en makkelijk incasseren in heel Nederland. U kunt JIG zowel inschakelen voor Minnelijke Incasso als Gerechtelijke Incasso.

Wij wikkelen geen internationale incasso af.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook particulieren incasso’s indienen bij Juridisch Incassokantoor Geldrop.

Daartoe dient contact te worden opgenomen met ons kantoor omdat er andere voorwaarden gelden. Uw vordering dient minimaal € 5.000,- te zijn en mag niet worden betwist.

Daarnaast dient er een juridische basis van uw vordering te zijn welke voortvloeit uit schriftelijke overeenkomst. Bijvoorbeeld een koopovereenkomst of leenovereenkomst. Wij doen geen incasso’s terzake van echtscheiding of andersoortige relationele claims.
Juridisch Incassokantoor Geldrop Call Now Button
error: Content is protected !!