Incassobureau Inschakelen


Wanneer Incasso Inschakelen?

Een veelgestelde vraag van onze klanten/websitebezoekers luidt waneer het geschikte moment is om een incassobureau in te schakelen. Dat is een vraag die zich niet eenduidig laat beantwoorden. Het antwoord hangt namelijk af van de hoedanigheid van uw klant en dat bepaalt de aanvliegroute. Zo kunt u eerder in het zakelijke segment een incassotraject starten dan wanneer u handelt met consumenten.

Vordering Opeisbaar?

Als schuldeiser dient u altijd een opeisbare vordering te hebben. Veelal is dat een factuur waarvan de termijn van betaling in strijd met afspraken geschonden is dan wel – indien er geen termijn overeengekomen is – een wettelijke (factuur)termijn verstreken is.

Indien u als bedrijf een factuur hebt gestuurd en betaling blijft binnen de afgesproken termijn uit, kunt u veilig en direct een incassobureau inschakelen. Voorwaarde is dan wel dat uw klant een zakelijke klant is. Het dient derhalve te gaan om een b2b-relatie. Klik hier voor meer info over inschakelen van incassobureau's.


Wanneer Incassobureau Inschakelen

Zakelijke Klant

Bij een zakelijke klant mag u direct na het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn een incassobureau inschakelen.

Er bestaat geen (wacht)termijn om een incassobureau in te schakelen. Het is ook niet noodzakelijk om eerst een aanmaning/sommatie of ingebrekestelling te sturen.

In het kader van klantbehoud wordt dat wel aangeraden, maar verplicht is het dus niet. Dat komt omdat de wetgever uitgaat van twee of meer gelijkwaardige en professionele partijen. Extra bescherming voor een der betrokken partijen is derhalve niet vereist.

Check onze Blog voor mee info over invordering binnen b2b-verband.


Termijn van betaling

De termijn van betaling dient expliciet te zijn vastgelegd in schriftelijke afspraken. Is er niets overeengekomen door partijen, dan gelden standaard de wettelijke termijnen van factuurbetaling. In dat geval is een factuurtermijn niet dwingend voor uw klant. Eenzijdige bepaalde factuurtermijnen kunnen door uw klant (schuldenaar) genegeerd worden aangezien deze niet bindend zijn.

Factuurtermijnen zijn derhalve slechts bindend indien deze voortvloeien uit schriftelijke afspraken. Wij zien dat dit in de praktijk veelal verkeerd gaat.

Consumenten

Indien u als bedrijf handelt met consumenten is altijd een ingebrekestelling (veertiendagenbrief) nodig alvorens u een incassobureau inschakelt en buitengerechtelijke kosten verlegd naar uw klant. Doet u dat niet – of is de ingebrekestelling juridisch niet juist geformuleerd- dan is er geen sprake van verzuim van uw klant. Incassokosten en rente kunnen bijgevolg niet in rekening gebracht worden.

Deze extra (voor klanten kosteloze) tussenstap is niet vereist bij b2b-verhoudingen. Incassokosten en rente kunnen in b2b-verhouding direct in rekening gebracht worden bij te late betaling.

Juridisch Incassokantoor Geldrop adviseert daarentegen altijd schriftelijke herinneringen (en een ingebrekestelling) naar uw klant te versturen. Dat is wel zo klantvriendelijk, voorkomt miscommunicatie en zorgt derhalve voor klantbehoud.

 

Zakelijk Incassobureau Inschakelen