Incassobureau Helmond

100% No Cure No Pay

Incasso voor ZZP & MKB

Incasso Overdragen

Incassobureau Helmond

ZZP & MKB Incasso

Zoekt U een No Cure No Pay Incassobureau voor bedrijven in Helmond of regio? Dan helpt Juridisch incassokantoor Geldrop u graag bij het incasseren van uw vordering.

No Cure No Pay

Bij de No Cure No Pay-service van Juridisch Incassokantoor Geldrop dient het te gaan om binnenlandse vorderingen van € 250,- en hoger waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

No Win, No Fee

Slagen wij er niet in om uw vordering buitengerechtelijk te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. 100% No Cure No Pay dus! Wij dragen in dat geval het risico van het mislukken van onze incasso. En, indien uw klant ons volledig betaalt, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

Regulier Stappenplan

Hoewel ieder bedrijf en ieder incasso-dossier uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de minnelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen door debiteuren buitengerechtelijk betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93%.

Uitbetaling Hoofdsom

U bent verzekerd van een 100% uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren.

Incasso-netwerk

Incasso moet passen bij uw behoefte alsook aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie. Intensief contact met (lokale) bedrijven door onze medewerkers hoort daarbij. Dat zorgt voor onderling vertrouwen alsook een versterkte informatiepositie. Groot voordeel hierbij dat wij weten wat er in de directe regio op incasso-gebied speelt. Bovendien beschikken wij over een uitgebreid netwerk van incasso-specialisten hetgeen wederom de algemene informatie-positie versterkt. Onze incasso-juristen hebben hierdoor veel kennis over bedrijven uit onder meer Helmond, Veldhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Eindhoven.

Menselijke Maat

Indien mogelijk en wenselijk proberen wij een minnelijke oplossing met uw klant te construeren. De minst zware maatregel dient wat ons betreft te prevaleren indien ons deze opportuun lijkt. Dat kan een betalingsregeling zijn in plaats van direct te procederen. Tevens kan onze taal juridisch krachtig zijn, doch altijd met veel respect naar uw klant. Onze juristen opereren altijd binnen de juridische kaders.

Gerechtelijke Incasso

Een Vordering tot € 10.000,- kunt u na afloop van minnelijke incasso kosteloos stopzetten. U bent niet verplicht een gerechtelijke incasso te starten indien er niet geïncasseerd is.

Bij een vordering vanaf € 10.000,- zijn wij binnen de opdracht automatisch gemachtigd een gerechtelijke incasso namens u te initiëren. Wilt u achteraf liever geen gerechtelijke incasso, dan kunt u de opdracht altijd eenzijdig stopzetten. In dat geval bent u echter wel de incassokosten en toepasselijke rente aan ons kantoor verschuldigd.