Incassobureau Heeze

Incassobureau Heeze

Uw regionale Incasso-partner

Zoekt U een incassobureau in Heeze of omgeving? Juridisch Incassokantoor Geldrop is uw zakelijk incassobureau. Onze incasso-service heeft landelijke dekking. Ons kantoor treedt op in B2B en B2C-verband. Als ondernemer of bedrijf kunt u uw vordering of factuur eenvoudig online indienen.

Wij werken op basis van No Cure No Pay in het geval van NL-vorderingen van € 250,- of hoger. daarbij dient het te gaan om niet betwiste vorderingen. Dat wil zeggen, uw klant mag geen inhoudelijk verweer voeren tegen de vordering.

Wie zijn wij?

Ons kantoor is sedert 2012 gevestigd in Geldrop en onze incasso-juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven en ondernemers uit Heeze, meer algemeen uit de regio Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Daar zitten grotere bedrijven tussen, maar ook zelfstandig ondernemers. Laatste groep ondernemers is veelal onbekend met het fenomeen buitengerechtelijke incasso.

Maatwerk

Het is onze taak om ieder bedrijf een opmaat-incasso te presenteren. Incasso moet immers een verlengstuk zijn van uw bedrijf. Het moet passen bij uw behoefte alsook aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie.

Incasso met Menselijke Maat

Wij verliezen nimmer het menselijke aspect uit het oog en benaderen uw klant met het gepaste respect, zonder afbreuk te doen aan onze juridische effectiviteit. Wordt een betalingsregeling door Uw debiteur voorgesteld en zijn er geen argumenten om deze af te wijzen, dan gaan wij daar voor. Indien mogelijk prefereert wat ons betreft altijd een minnelijke oplossing. Redelijkheid en Billijkheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct betaald wordt conform aanwijzingen in onze incasso-brief. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93%.

100% No Cure No Pay Incasso

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt 100% no cure no pay in de buitengerechtelijke fase. Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen met een minimale hoogte van € 250,- waartegen geen juridisch verweer door uw debiteur gevoerd wordt. Zolang aan deze condities voldaan wordt, bieden wij onze dienstverlening no cure no pay aan. Betaalt uw debiteur niets, dan kosten wij niets. Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets.

Landelijke Dekking

Onze incasso-dekking is landelijk. Wij werken ook buiten de directe regio nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren. Wij werken voor wat betreft gerechtelijke incasso-procedures intensief samen met uiteenlopende gerechtsdeurwaarders en incasso-specialisten. Hiermee zijn prijsafspraken gemaakt waarvan onze cliënten direct profiteren.

Volledig Transparant

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft volledige transparantie na in haar tarieven en doorbreekt daarmee de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarderskantoren en incassobureau’s erop na houden. U wordt niet geconfronteerd met onverwachte kosten, provisie, opstartkosten, dossierkosten of abonnement. Wij hanteren heldere betaalsituaties zodat u precies vooraf weet waar u bij ons aan toe bent.

Gerechtelijke Incasso

Procederen valt buiten onze No Cure No Pay-dienstverlening. U kunt na naloop van de buitengerechtelijke incasso bij ons bij vorderingen tot € 10.000,- zelf beslissen of u naar de rechter wilt om te procederen of niet. Wij adviseren u daaromtrent geheel vrijblijvend en kunnen u voorzien van een opportuniteitstoets.

Procederen kost altijd (in eerste instantie) geld, dus dit middel met met beleid en terughoudendheid ingezet worden. Klik hier voor meer info over dagvaardingsprocedure.

Online Indienen Incasso

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw vordering of factuur online indienen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze. Vul daartoe onderstaand opdrachtformulier in.

Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw buitengerechtelijke incasso tegen No Cure No Pay formule aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid en gaan na goedkeuring direct voor u aan de slag.

U betaalt bij ons geen dossierkosten, provisie, opstartkosten of verplicht abonnement.