Incassobureau Eindhoven

Incassobureau Eindhoven

Uw regionale Incasso-partner

Zoekt U een incassobureau in Eindhoven of omgeving? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner. Ons kantoor treedt op voor grote en kleine bedrijven alsook zelfstandig ondernemers. Dat doen wij in B2B en B2C-verband.

Omdat ons kantoor in de directe regio van Eindhoven geworteld is hebben wij goed zicht op wat er op incasso-gebied in de directe omgeving van Eindhoven afspeelt.

Daarnaast wij intensief samen met allerlei regionale ketenpartners, waaronder (gerechts)deurwaarders, advocatenkantoren, advieskantoren en recherchebureau’s hetgeen regionaal-versterkend werkt.

Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u als ondernemer snel, eenvoudig en veilig uw incassozaken uit handen geven. Wij willen dat onze dienstverlening zo transparant mogelijk is.

Vandaar dat u alle benodigde informatie over onze dienstverlening op onze website aantreft. Op deze wijze is relevante informatie niet enkel verwerkt in “kleine lettertjes”.

Zijn er toch nog vragen? Geen probleem, u kunt ons rustig bellen of een contactverzoek plaatsen. Wij helpen u graag verder!

Incasso met Menselijke Maat

Wij verliezen nimmer het menselijke aspect uit het oog en benaderen uw klant met het gepaste respect, zonder afbreuk te doen aan onze juridische effectiviteit. Wordt een betalingsregeling door Uw debiteur voorgesteld en zijn er geen argumenten om deze af te wijzen, dan gaan wij daar voor. Indien mogelijk prefereert wat ons betreft altijd een minnelijke oplossing. Redelijkheid en Billijkheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Online Incasso

Om onze No Cure No Pay-dienstverlening aan te kunnen bieden, kunt u bij ons enkel online uw incasso indienen. Op deze wijze hoeft er door ons kantoor geen personeel vrijgemaakt te worden voor oriënterende intake-gesprekken. Dergelijke gesprekken blijken doorgaans tijdrovend en zonder al te veel meerwaarde.

Bovendien drijven intakegesprekken onze kosten snel op. Tot slot willen steeds meer ondernemers snel en eenvoudig hun vorderingen uitbesteden, zonder daar al te veel energie in te steken. Ondernemers willen zich logischerwijs beperken tot hun core-business.

Kantoorbezoeken zijn voor de dagelijkse incasso-praktijk ook helemaal niet vereist. Waarom niet? Incasso is geen hogere wiskunde. Indien u een onbetaalde factuur heeft en zelf conform afspraak gepresteerd heeft kunt u uw zakelijke incasso reeds indienen. En, mankeert er toch nog iets aan uw vordering, dan treden wij met u in contact. Er vindt door onze juristen altijd een juridische check plaats alvorens incasso’s extern worden uitgezet.

No Cure No Pay Incasso

Bent U geïnteresseerd in No Cure No Pay Incasso en wilt u weten wat dit bij JIG inhoudt?

Laten we beginnen met te vermelden dat U bij het ter incasso indienen van een vordering of factuur bij ons nimmer dossierkosten, opstartkosten, registratiekosten of provisie betaalt.

Maar wanneer geldt No Cure No Pay?

Uw factuur of vordering moet € 250,- of hoger zijn. Bovendien mag de verschuldigdheid van uw factuur of vordering niet worden betwist door uw debiteur. Tot slot dient het te gaan om zakelijke vorderingen welke direct opeisbaar zijn.

U dient dus een bedrijf of zelfstandig ondernemer te zijn en uw debiteur dient in verzuim te zijn.

Zolang aan deze condities wordt voldaan, geldt onze No Cure No Pay-dienstverlening. Slagen wij er niet in om uw vordering of factuur te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets.  En, betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken!

Geïnteresseerd in onze No Cure No Pay-dienstverlening? Raadpleeg dan eerst eventjes onze No Cure No Pay incasso-voorwaarden.

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Landelijke Dekking

Onze incasso-dekking is landelijk. Als No Cure No Pay Incassobureau kunnen wij iedere binnenlandse vordering voor u incasseren.

Online Incasso

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw vordering of factuur online ter incasso indienen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze.

Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw buitengerechtelijke incasso tegen No Cure No Pay formule aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid en gaan na goedkeuring direct voor u aan de slag.

Gerechtelijke Incasso

Indien uw debiteur niet betaalt na onze tussenkomst, bieden wij u de mogelijkheid om uw vordering/factuur aan de rechter voor te leggen. Wij adviseren u daaromtrent vrijblijvend.
Indien u geen gerechtelijke procedure wilt, kunt u het dossier na afloop van de buitengerechtelijke incasso kosteloos door ons laten sluiten.

Start hier Uw Incasso!

Incasso voor ZZP & MKB

 

Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.
 

Algemene Voorwaarden | No Cure No Pay Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord