Incassobureau Eindhoven

Incassobureau Eindhoven

Uw regionale Incasso-partner

Zoekt U een incassobureau in of voor de regio Eindhoven? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner. Wij incasseren voor uiteenlopende bedrijven. Juridisch Incassokantoor Geldrop is geworteld in de directe regio van Eindhoven. Hierdoor hebben wij goed zicht op wat er op incasso-gebied in de regio afspeelt.

Maar ook elders in het land treden wij op. Daarbij worden wij ondersteund door specialisten, waaronder recherchekantoren, deurwaarders en advocaten.

Incassobureau Eindhoven

No Cure No Pay Incasso

Bent U geïnteresseerd in No Cure No Pay Incasso? En, wilt u weten wat dit bij JIG inhoudt?

Laten we beginnen met te vermelden dat U nimmer dossierkosten of provisie betaalt. Ook zit u niet vast aan een abonnement.

Wanneer geldt No Cure No Pay?

Uw zakelijke vordering moet € 250,- of hoger zijn. Bovendien mag de verschuldigdheid van uw vordering niet worden betwist.

Zolang aan deze condities wordt voldaan, geldt onze No Cure No Pay-dienstverlening. Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets.  En, betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken!

Geïnteresseerd in onze No Cure No Pay-dienstverlening? Raadpleeg onze No Cure No Pay incasso-voorwaarden.

100% Uitbetaling Factuur

U bent verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct betaald wordt. Tellen we daar betalingen via gespreide betaling bij op, dan levert dit 93% geslaagde incasso op.

Stap 1: Onze Incasso-brief

Uw debiteur ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw debiteur gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw debiteur verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw debiteur uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw debiteur geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

Bij betalingsbereidheid en -mogelijkheid wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling wenselijk en haalbaar is. Uw debiteur moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw debiteur. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso en start de gerechtelijke fase. Een gerechtelijk traject start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Bedoeld traject, dat bestaat uit o.a. dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop kan alleen door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd.

Landelijke Dekking

Onze incasso-dekking is landelijk.

Online Incasso

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van administratieve rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw vordering online indienen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze. Een afschrift van uw vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voor ons voldoende om aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid.

Gerechtelijke Incasso

Indien uw klant niet betaalt na onze tussenkomst, bieden wij u de mogelijkheid om uw vordering/factuur aan de rechter voor te leggen. Wij adviseren u daaromtrent vrijblijvend.
Indien u geen gerechtelijke procedure wilt, kunt u het dossier na afloop van de buitengerechtelijke incasso kosteloos door ons laten sluiten.

Start hier Uw Incasso!

Incasso voor ZZP & MKB

iv>

 

Incassobureau Eindhoven


Bel 040 – 7800 963. U kunt ook het Contactformulier invullen.
 

Algemene Voorwaarden | No Cure No Pay Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord