Incassobureau Eindhoven

Incassobureau Eindhoven

Incasso Eindhoven

Zoekt U een incassobureau in of voor de regio Eindhoven? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner. Wij incasseren voor uiteenlopende bedrijven. Juridisch Incassokantoor Geldrop is geworteld in de directe regio van Eindhoven. Tevens beschikken wij over een sterk regionale netwerk van specialisten en legal partners. Hierdoor hebben wij goed zicht op wat er op incasso-gebied in de regio afspeelt.

Maar ook elders in het land treden wij op. Daarbij worden wij ondersteund door specialisten, waaronder recherchekantoren, deurwaarders en advocaten.

No Cure No Pay Incasso

Bent U geïnteresseerd in No Cure No Pay Incasso? En, wilt u weten wat dit bij JIG inhoudt?

Laten we beginnen met te vermelden dat U nimmer dossierkosten of provisie betaalt. Ook zit u niet vast aan een abonnement.

Wanneer No Cure No Pay?

Uw zakelijke vordering moet € 250,- of hoger zijn. Bovendien mag de verschuldigdheid van uw vordering niet worden betwist.

Zolang aan deze condities wordt voldaan, geldt onze No Cure No Pay-dienstverlening. Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets.  En, betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken!

Geïnteresseerd in onze No Cure No Pay-dienstverlening? Raadpleeg onze No Cure No Pay incasso-voorwaarden.

100% Uitbetaling Factuur

U bent verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct betaald wordt. Tellen we daar betalingen via gespreide betaling bij op, dan levert dit 93% geslaagde incasso op.

Stap 1: Incasso-brief

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso. Een gerechtelijk traject bij vorderingen tot € 10.000,- start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Daarenboven zijn wij gerechtigd names u te procederen. Bedoeld traject, dat bestaat uit dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop wordt door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.

Landelijke Dekking

Onze incasso-dekking is landelijk. Wij doen geen internationale incasso.

Online Incasso

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van administratieve rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw vordering online indienen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze. Een afschrift van uw vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voor ons voldoende om aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid.

Gerechtelijke Incasso

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u na afloop van de minnelijke incasso altijd kosteloos stopzetten. U bent niet verplicht na afloop een gerechtelijke incasso te starten indien er nog niet geïncasseerd is. Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij door u automatisch gemachtigd een gerechtelijke incasso te starten. Wilt u achteraf toch liever geen gerechtelijke incasso starten, dan kunt u de opdracht eenzijdig stopzetten. In dat geval bent u wel aan ons kantoor de toepasselijke incassokosten en rente verschuldigd.

>> Incasso Indienen <<

Incassobureau Eindhoven


Bel 040 – 7800 963. U kunt ook het Contactformulier invullen.
 

Algemene Voorwaarden | No Cure No Pay Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord