Incassobureau Eindhoven


Incasso Eindhoven

Zoekt u als bedrijf een zakelijk incassobureau in of voor Eindhoven? Onze MKB en ZZP-specialisten helpen u graag vooruit met het innen van uw factuur of vordering.

Wij bieden voor onze service NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Eindhoven of dat uw klant uit Eindhoven of omgeving komt. Wij helpen alle Nederlandse bedrijven en ondernemers met het innen van binnenlandse facturen of vorderingen.

No Cure No Pay Eindhoven

Incasso's worden bij ons afgewikkeld op basis van No Cure No Pay-Service. Bij JIG betaalt u nimmer dossierkosten, abonnementskosten of provisie.

Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking van onze No Cure No Pay Service.

Zolang uw vordering niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, bieden wij onze service No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Eindhoven, maar voor heel Nederland.

Check onze basisregels en raadpleeg de betaalsituaties voor meer informatie over onze incasso-dienstverlening.

Incassobureau Eindhoven Inschakelen Zakelijk

Stappenplan Eindhoven

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werken wij met een vast stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst.

Dit percentage geldt niet alleen voor regio Eindhoven, maar is landelijk. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.mHet stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van ons een sommatie per mail of schrijven. Daarin wordt uw klant door ons gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag verhoogd met incassokosten en rente. Meest wordt er direct betaald en eindigt de incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treden wij in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseren wij te reageren op een verweer, soms luidt het advies dit niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant ons benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. Wij treden daartoe in overleg met u. Bij akkoord zullen wij richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opstellen en het proces van aflossing vervolgens monitoren. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, starten wij een gerechtelijke procedure op.


 
Incassobureau Eindhoven

Gerechtelijke Incasso Eindhoven

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van ons een mail. Daarin geven wij aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos door ons gesloten indien er geen juridisch verweer in uw opdracht afgewikkeld is.

Wilt u naar de rechter om betaling van uw factuur of vordering juridisch af te dwingen? Uw dossier wordt in dat geval doorgeleid naar een deurwaarder of advocaat uit ons zakelijk netwerk van Legal Partners. De gerechtelijke incasso vangt aan middels dagvaarden van uw klant in of voor de regio Eindhoven.

Wij blijven het centrale aanspreekpunt en coördineren alsook bewaken de voortgang uw dossier. Op deze wijze houden wij grip op uw zaak en wordt u volledig ontzorgt.

 

Incassobureau Eindhoven Inschakelen

 
Stappenplan Buitengerechtelijke Incasso
 

No Cure No Pay

JIG rekent als incassobureau geen kosten indien uw klant na afloop van de minnelijke incasso niet betaald heeft. 100% No Cure No Pay dus!

Betaalt uw klant na onze tussenkomst volledig? Ook dan heeft u geen kosten aan onze dienstverlening. Wij noemen dat Cure and No Pay.

 
No Cure No Pay Incassobureau
 

94% Succesratio

Hoewel iedere zaak uniek is, werken wij met een vast Stappenplan. Dit plan kenmerkt zich door korte doorlooptijden en hoog rendement.

Gebleken is dat in 94% van de gevallen door debiteuren betaald wordt binnen het reguliere Stappenplan.

 
 
Full Service Incassobureau voor ZZP en MKB
 

Full Service Incassobureau

Wij kunnen uw incasso van A tot Z begeleiden. JIG ontzorgt u volledig en zorgt ervoor dat het hele incasso-proces bewaakt wordt.

Indien nodig sturen wij betrokken deurwaarders, advocaten of andere externe partijen aan. U heeft 1 aanspreekpunt met korte lijnen.

Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven