Incassobureau Eersel

 

Incasso Eersel

Zoekt u als bedrijf dan wel zelfstandig ondernemer een no-nonsense incassobureau voor of in de regio Eersel? Juridisch incassokantoor Geldrop (JIG) helpt U graag met het incasseren van uw vordering of factuur.

JIG biedt NL-dekking en kan binnen ieder arrondissement incasseren. Het maakt dus niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Eersel of dat uw klant uit Eersel of omgeving komt. JIG wikkelt geen incasso's tussen particulieren af. Ook buitenlandse invordering maakt geen onderdeel uit van de incasso-dienstverlening.

No Cure No Pay Eersel

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor No Cure No Pay Service.

Zolang uw vordering niet betwist wordt (juridisch verweer) en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar werkzaamheden No Cure No Pay aan. Dit geldt niet alleen voor regio Eersel, maar voor heel Nederland.

Stappenplan Eersel

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst. Dit percentage geldt niet alleen voor regio Eersel, maar is landelijk. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Eersel

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op sommaties dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin staat aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen om uw factuur via de rechter alsnog betaald te krijgen?

Dan zet JIG uw dossier door naar een geschikte deurwaarder of advocaat uit het eigen netwerk van Legal Partners. De gerechtelijke incasso vangt aanin of voor regio Eersel middels het dagvaarden van uw wanbetalende klant.

 

Start Direct Incasso Eersel