Incassobureau Dordrecht

 

Incasso Dordrecht

Zoekt U als bedrijf of ondernemer een zakelijk incassobureau voor Dordrecht of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Dordrecht gevestigd bent, dan wel dat u als schuldeiser in regio Dordrecht een vordering of factuur heeft uitstaan. JIG incasseert facturen en vorderingen in ieder gerechtelijk arrondissement binnen Nederland.

No Cure No Pay Dordrecht

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt, biedt JIG haar dienstverlening No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Dordrecht, maar voor heel Nederland.

Raadpleeg basisregels dan wel betaalsituaties voor meer info over No Cure No Pay Dienstverlening. Op deze wijze bent u juist en volledig geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen voor regio Dordrecht.

Stappenplan Dordrecht

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een vast stappenplan op basis waarvan in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar geïncasseerd wordt.

Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen. Dit percentage geldt niet enkel voor regio Dordrecht, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 
 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Dordrecht

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op sommaties dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen om betaling van uw factuur of vordering juridisch af te dwingen?

Dan zet JIG Uw dossier door naar een deurwaarder of advocaat. De gerechtelijke incasso vangt aan met een dagvaarding voor incasso's in of voor regio Dordrecht.JIG blijft Uw centrale aanspreekpunt en fungeert richting deurwaarders en advocaten als controle-autoriteit. Indien nodig stuurt JIG deurwaarders en advocaten bij of aan.

Start Direct Uw Incasso Dordrecht