Incassobureau Deventer

 

Incasso Deventer

Zoekt u als bedrijf of ondernemer een zakelijk incassobureau voor Deventer of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Deventer gevestigd bent, dan wel dat u in Deventer of regio als zakelijk schuldeiser een vordering heeft uitstaan. JIG int uw vordering of factuur in ieder rechtsgebied binnen Nederland. Buitenlandse invordering en particuliere incasso wordt door JIG niet gedaan.

No Cure No Pay Deventer

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso-service.

Zolang uw vordering niet wordt betwist en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar service 100% No Cure No Pay aan. Dit geldt niet alleen voor regio Deventer, maar voor heel Nederland. Check de toepasselijke basisregels en betaalsituaties bij minnelijke invordering voor meer informatie. Zo bent u volledig geïnformeerd mocht U JIG als incassobureau inschakelen.

Stappenplan Deventer

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een vast stappenplan op basis waarvan in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar succesvol geïncasseerd. Gebleken is dat in 94% van onze dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen.

Voornoemd percentage geldt niet enkel voor sector Deventer maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Deventer

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin wordt uitgezet dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze. Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u procederen om alsnog via de rechter betaald te krijgen? Dan wordt uw dossier doorgeleid naar een betrouwbare deurwaarder of advocaat.

De gerechtelijke incasso vangt aan met het dagvaarden van uw klant in of voor de regio Deventer. JIG blijft uw aanspreekpunt en begeleidt het incassoproces verder in samenspraak met de betrokken deurwaarder of advocaat. Waar nodig wordt aan- of bijgestuurd.

 

Start Direct Uw Incasso Deventer