Incassobureau Den Bosch

Incassobureau Den Bosch

B2B en B2C Incassobureau

Heeft U te maken met een niet-betalende klant? En, zoekt U een Incassobureau voor Den Bosch of regio? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner.

Juridisch Incassokantoor Geldrop incasseert vorderingen voor uiteenlopende bedrijven.

Het maakt daarbij niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in Den Bosch of dat uw klant uit Den Bosch komt. Wij bieden Landelijke Dekking.

Indien uw factuur/vordering € 250,- of hoger is, komt u reeds in aanmerking voor onze No Cure No Pay-service.

Landelijke Dekking

Bij onze incasso’s worden wij ondersteund door uiteenlopende Legal Partners verspreid over het hele land.

Hierdoor kunnen wij uw vordering snel en makkelijk incasseren in heel Nederland.

Wij doen geen buitenlandse incasso’s.

No Cure No Pay Incasso

Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop betaalt U nimmer dossierkosten, opstartkosten of provisie. Ook zit u niet vast aan een abonnement.

Incassobureau Den Bosch

Meer weten? Check dan hier onze basisregels voor buitengerechtelijke incasso.

Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct betaald wordt.

Tellen we daar betalingen via gespreide betaling bij op, dan levert dit 94% geslaagde incasso op.

100% Uitbetaling Factuur

U bent verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren.

Online Indienen

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van administratieve rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw vordering online ter incasso indienen.

Dat kan op veilige en eenvoudige wijze. Een afschrift van uw vordering (factuur), voorzien van persoonlijke gegevens zijn voor ons voldoende om aan de slag te gaan.

Gerechtelijke Incasso

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u na afloop van de minnelijke incasso altijd kosteloos stopzetten. U bent tot deze hoogte niet verplicht na afloop een gerechtelijke incasso te starten indien er nog niet geïncasseerd is.

Wilt u naar de rechter om uw gelijk te halen? Wij regelen dat vanzelfsprekend graag voor u. Samen met de deurwaarder bewaken en begeleiden wij uw dossier gedurende de gerechtelijke procedure.

Heeft u een vordering hoger dan € 10.000,-? In dat geval zij wij gerechtigd om namens u te procederen.

Waarom zou u JIG als incassobureau inschakelen?

Bij JIG – team Den Bosch werken enkel academisch geschoolde juristen aan uw dossier. Ons team bestaat uit ervaren juristen die reeds jaren voor ons kantoor werken.

Bovendien zijn onze juristen specifiek verbonden aan bepaalde regio’s, waaronder regio Den Bosch. Zo weet u zich verzekert van de beste juridische bijstand alsook hebben onze medewerkers affiniteit met ondernemers uit Den Bosch en directe omgeving!

Nee, er worden geen dossier-, bureau- of andere behandelkosten in rekening gebracht bij het indienen van een vordering. Dat geldt voor regio Den Bosch en daarbuiten, ongeacht het aantal vorderingen dat u bij ons indient en ongeacht de hoogte daarvan.

Dat hangt er van af.

Indien uw klant consument/particulier (B2C) is bent u wettelijk verplicht een Ingebrekestelling (veertiendagenbrief) te sturen naar uw klant alvorens u uw vordering verhoogt met buitengerechtelijke incassokosten. Daaraan zijn stringente eisen verbonden. Doet U het niet goed, dan bent u niet-ontvankelijk in uw vordering.

Bij zakelijke incasso (B2B) geldt geen verplichting tot ingebrekestelling. Wel is of zijn (een) schriftelijke herinnering(en) in B2B-verband aan te bevelen in het kader van klantvriendelijkheid alsook redelijkheid.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook particulieren incasso’s indienen bij Juridisch Incassokantoor Geldrop.

Daartoe dient contact te worden opgenomen met ons kantoor omdat er andere voorwaarden gelden. Uw vordering dient minimaal € 5.000,- te zijn en mag niet worden betwist.

Daarnaast dient er een juridische basis van uw vordering te zijn welke voortvloeit uit schriftelijke overeenkomst. Bijvoorbeeld een koopovereenkomst of leenovereenkomst. Wij doen geen incasso’s terzake van echtscheiding of andersoortige relationele claims.

Ja dat kan. U bent op geen enkel moment verplicht tot het aanleggen van een account.
Wij vragen bij het invullen van het opdrachtformulier enkel de noodzakelijke basisgegevens van u en uw klant zodat wij de buitengerechtelijke incasso goed kunnen afwikkelen en u kunnen uitbetalen bij geslaagde incasso.

Regio Den Bosch valt binnen incasso-regio
Noordoost-Brabant.

Wij bieden u landelijke dekking voor onze B2B en B2C-incasso. U hoeft dus geen genoegen te nemen met een incassobureau uit Den Bosch om uw vordering geïncasseerd te krijgen. Op landelijk niveau werkt JIG samen met deurwaarders en advocatenkantoren. Hierdoor kunnen wij iedere binnenlandse vordering snel, goedkoop en effectief afwikkelen.

Wij wikkelen geen internationale incasso af.

Het telefoonnummer van Incassobureau Den Bosch is 040 7800 963.

Onze info-balie is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.30 uur.

Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Den Bosch of dat uw klant uit Den Bosch of omgeving komt. JIG helpt u graag met het innen van uw vordering.

Ja, dat kan. Een onbetaald gebleven factuur is voldoende voor de start van een minnelijke incasso. Facturen kunnen door bedrijven worden uitgestuurd op basis van mondelinge overeenkomst.

Houdt u wel rekening dat u bij betwisting van de vordering door uw klant moet kunnen aantonen dat er een onderliggende (mondelinge) overeenkomst is geweest dan wel er concrete afspraken gemaakt zijn. Dit kan blijken uit correspondentie, toezeggingen etc. Het is dus altijd aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen, in overeenkomst, offerte en/of Algemene Voorwaarden.

Navigeer met behulp van onze flyer snel door onze website. Onze flyer ziet toe op Landelijke Incasso Service, dus ook voor bedrijven die op zoek naar een incassobureau in Den Bosch of regio.

Gratis Download Flyer Incasso Dienstverlening

Incasso Den Bosch

Hoog Rendement

Deskundige Support
Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!