Incassobureau Breda

 

Incasso Breda

Bent u een bedrijf of ondernemer en zoekt u een zakelijk incassobureau voor Breda of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt derhalve niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Breda gevestigd bent, dan wel dat u in Breda of regio een zakelijke vordering heeft uitstaan. JIG incasseert zakelijke vorderingen namens bedrijven en zelfstandig ondernemers in ieder arrondissement binnen Nederland.

No Cure No Pay Breda

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking No Cure No Pay Incasso. Zolang uw incasso niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG als incassopartner No Cure No Pay aan. Deze service geldt zoals opgemerkt niet alleen voor regio Breda, maar voor heel Nederland.

Check de basisregels en betaalsituaties bij minnelijke invordering. Op deze wijze bent u vooraf juist en volledig geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen voor regio Breda

Honorarium & Rente-uitkering

Bij geslaagde incasso ontvangt JIG een honorarium. Geslaagde incasso houdt in dat de hoofdsom (factuur of totaal van facturen) door debiteur betaald is na het inschakelen van JIG als incassopartner. Er is een positief incasso-resultaat behaald na inschakelen van JIG.

Bij geslaagde incasso geldt vormen de toepasselijke incassokosten het honorarium van JIG. Daarnaast komt 10% van de geïncasseerde rente aan JIG als honorarium toe.

Rente wat geen deel uitmaakt van het honorarium (90%) wordt bij sluiting dossier samen met de geïncasseerde hoofdsom uitbetaald aan onze Opdrachtgevers. JIG noemt dat rente-uitbetaling ofwel rente-uitkering.

Stappenplan Breda

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een vast stappenplan op basis waarvan in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar geïncasseerd wordt.

Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen. Dit percentage geldt niet enkel voor regio Breda, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Breda

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op sommaties dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van JIG een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen om uw vordering of factuur alsnog geïncasseerd te krijgen?

In dat geval zet JIG uw dossier door naar een deurwaarder of advocaat. De gerechtelijke incasso vangt aan met het dagvaarden van uw wanbetalende klant in of voor regio Breda. JIG blijft Uw centrale aanspreekpunt en controleert de werkzaamheden van deurwaarder of advocaten. Waar nodig wordt aan- of bijgestuurd.

 

Start Direct Uw Incasso Breda