Incassobureau Boekel

 

Incasso Boekel

Bent u als bedrijf op zoek naar een incassobureau voor Boekel of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt U graag met het incasseren van uw vordering of factuur.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Boekel of dat uw klant uit Boekel of omgeving komt. JIG incasseert achterstallige facturen en vorderingen in ieder gerechtelijk arrondissement binnen Nederland. Buitenlandse incasso's alsook incasso tussen particulieren valt buiten de dienstverlening.

No Cure No Pay Boekel

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor de No Cure No Pay Service.

Zolang uw vordering niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar werkzaamheden No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Boekel, maar landelijk.

Stappenplan Boekel

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst. Dit percentage geldt niet alleen voor regio Boekel, maar is landelijk. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of schrijven. Daarin wordt uw klant door ons gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag verhoogd met incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms wordt geadviseerd te reageren op een verweer, soms luidt het advies dit niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld en de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Boekel

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen? Dan zet JIG uw dossier door naar een deurwaarders of advocaat binnen het eigen netwerk van Legal Partners. De gerechtelijke incasso vangt aa in of voor regio Boekel middels het dagvaarden van uw wanbetalende klant.

Start Uw Incasso Regio Boekel