Incassobureau Bladel

 

Incassobureau Bladel

Zoekt u als bedrijf of zelfstandig ondernemer een professioneel incassobureau voor of in de regio Bladel? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit met het invorderen van onbetaald gebleven vorderingen of facturen.

JIG biedt voor haar inzet NL-dekking. Het maakt derhalve niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Bladel of dat uw klant uit Bladel of omgeving komt. JIG wikkelt sinds 2012 incasso's namens ZZP en MKB in ieder gerechtelijk arrondissement binnen Nederland af.

No Cure No Pay Bladel

JIG incasseert uiteenlopende facturen of vorderingen voor bedrijven en zelfstandig ondernemers. Dat doen wij in de minnelijke fase op basis van No Cure No Pay. Buitenlandse invordering valt buiten de dienstverlening. Datzelfde geldt voor incasso's tussen particulieren.

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Zolang uw vordering niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar werkzaamheden No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Bladel, maar voor heel Nederland.

Raadpleeg basisregels en betaalsituaties voor meer informatie over minnelijke invordering op basis van No Cure No Pay. Zo vent u goed en volledig geïnformeerd toch u JIG als incassobureau inschakelen.

 

Stappenplan Bladel

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, wordt er gewerkt met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst. Dit percentage geldt niet alleen voor regio Bladel, maar is landelijk. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Bladel

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op sommaties dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u procederen om uw factuur via de rechter betaald te krijgen? Uw dossier wordt in dat geval doorgeleid naar een deurwaarder of advocaat uit het eigen netwerk van Legal Partners. De gerechtelijke incasso vangt aan met een inleidende dagvaarding richting uw wanbetalende klant in of voor de regio Bladel.

Start Uw Incasso Bladel