Incassobureau Bladel


Incasso Bladel

Bent u als bedrijf of ondernemer op zoek naar een incassobureau voor of in de regio Bladel? Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Bladel of dat uw klant uit Bladel of omgeving komt. Onze specialisten helpen u graag met het invorderen van onbetaald gebleven facturen.

Juridisch Incassokantoor Geldrop is sinds 2012 gevestigd in het centrum van Geldrop. JIG is gespecialiseerd in zakelijke incasso (b2b & b2c).

No Cure No Pay Bladel

JIG incasseert uiteenlopende facturen of vorderingen voor bedrijven en o eernemers (o.a. ZZP & MKB). Dat doen wij in de minnelijke fase op basis van No Cure No Pay. Wij bieden NL-dekking.

Het maakt voor onze No Cure No Pay-inzet niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Bladel gevestigd bent, dan wel dat u in de regio Bladel als zakelijk schuldeiser een b2b of b2c-vordering of onbetaalde factuur hebt uitstaan. Buitenlandse incasso's doen wij echter niet.

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Klik hier voor onze basisregels minnelijke invordering.

Zolang uw vordering niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, bieden wij onze service No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Bladel, maar landelijk.Stappenplan Bladel

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werken wij met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst. Dit percentage geldt niet alleen voor regio Bladel, maar is landelijk. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

Incassobureau Bladel

Gerechtelijke Incasso Bladel

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van ons een mail. Daarin geven wij aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze. Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos door ons gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u procederen? Uw dossier wordt in dat geval doorgeleid naar een deurwaarder actief in of voor regio Bladel dan wel daarbuiten. De gerechtelijke incasso vangt aan met een inleidende dagvaarding richting uw wanbetalende klant.

Incassopartner voor Bladel & regio