Incassobureau Barendrecht

 

Incasso Barendrecht

Zoekt u als bedrijf of ondernemer een zakelijk incassobureau voor Barendrecht of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

Het maakt niet uit of u als bedrijf dan wel ondernemer in de regio van Barendrecht gevestigd bent, dan wel dat u in regio Barendrecht uw factuur of vordering heeft uitstaan. Wij biedt NL-dekking en int vorderingen en achterstallige facturen in ieder arrondissement binnen Nederland.

No Cure No Pay Barendrecht

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso-service.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar service No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Barendrecht, maar voor heel Nederland. Check de toepasselijke basisregels of raadpleeg betaalsituaties bij buitengerechtelijke incasso. Zo bent u goed en juist geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen.

Stappenplan Barendrecht

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een vast stappenplan op basis waarvan in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar succesvol geïncasseerd wordt.

Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen. Dit percentage geldt niet enkel voor sector Barendrecht, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Barendrecht

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u van JIG een mail. Daarin wordt aangegeven dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze aangezien procederen kosten met zich mee kun brengen.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen? Dan zet JIG uw dossier door naar een vdeurwaarders of advocaat. De gerechtelijke incasso vangt aan voor regio Barendrecht. JIG blijft het incassoproces monitoren.

Start Hier Uw Incasso Barendrecht