Incassobureau Amsterdam


Incasso Amsterdam

Vertegenwoordigt u een bedrijf en heeft U een incasso openstaan in of nabij Amsterdam? Is uw bedrijf gevestigd in Amsterdam of regio en bent u op zoek naar een zakelijk en Full Service incassobureau dat binnenlandse vorderingen op basis van No Cure No Pay-afwikkelt?

Onze incasso-specialisten helpen u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering. Wij bieden voor onze No Cure No Pay-Service NL-dekking. Het maakt voor onze No Cure No Pay-inzet niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Amsterdam gevestigd bent, dan wel dat u in de regio van Amsterdam als schuldeiser in b2b of b2c-verband een vordering heeft uitstaan.

No Cure No Pay Amsterdam

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie.

Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor onze No Cure No Pay Incasso-service.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, bieden wij onze service No Cure No Pay aan.

Deze service geldt niet alleen voor regio Amsterdam, maar voor heel Nederland.

Stappenplan Amsterdam

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werken wij met een vast stappenplan op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar incasseren.

Gebleken is dat in 94% van onze dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren.

Voornoemd percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen. Dit percentage geldt niet enkel voor regio Amsterdam, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

Incassobureau Amsterdam Inschakelen

Gerechtelijke Incasso Amsterdam

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van ons een mail. Daarin geven wij aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze. Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos door ons gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen? Dan zetten wij uw dossier door naar een van onze deurwaarders. De gerechtelijke incasso vangt aan. Uw dossier wordt doorgeleid naar een deurwaarder actief in of voor incasso's regio Amsterdam of andere regio's in Nederland

Incassobureau Inschakelen Amsterdam & regio