Incassobureau Amstelveen

 

Incasso Amstelveen

Zoekt u een incassobureau voor Amstelveen en regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit met het betaald krijgen van uw factuur of vordering.

JIG biedt voor haar inzet NL-dekking. Het maakt derhalve niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in regio Amstelveen of dat uw klant uit Amstelveen of omgeving komt. JIG is reeds jaren werkzaam in ieder gerechtelijk arrondissement binnen ons land.

No Cure No Pay Amstelveen

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor No Cure No Pay Service. Zolang uw vordering niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar dienstverlening No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Amstelveen, maar in geheel Nederland.

Voor additionele informatie over No Cure No Pay-Invordering check de basisregels alsook betaalsituaties. Op deze wijze bent u juist en volledig geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen.

Honorarium & Rente-uitkering

Bij geslaagde incasso ontvangt JIG een honorarium. Geslaagde incasso houdt in dat de hoofdsom (factuur of totaal van facturen) door debiteur betaald is na het inschakelen van JIG als incassopartner. Er is een positief incasso-resultaat behaald na inschakelen van JIG.

Bij geslaagde incasso geldt vormen de toepasselijke incassokosten het honorarium van JIG. Daarnaast komt 10% van de geïncasseerde rente aan JIG als honorarium toe.

Rente wat geen deel uitmaakt van het honorarium (90%) wordt bij sluiting dossier samen met de geïncasseerde hoofdsom uitbetaald aan onze Opdrachtgevers. JIG noemt dat rente-uitbetaling ofwel rente-uitkering.

Stappenplan Amstelveen

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase.

Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst. Dit percentage geldt niet alleen voor regio Amstelveen, maar is landelijk. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Amstelveen

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant ? In dat geval ontvangt u van JIG een mail. Daarin wordt uiteengezet dat de minnelijke incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze. Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u procederen om uw factuur dan wel vordering alsnog via de rechter betaald te krijgen? Dan kunt u dit bij JIG aangeven. Uw dossier wordt gereed gemaakt voor gerechtelijke afdoening.

Vervolgens zet JIG uw dossier door een deurwaarder of advocaat. De gerechtelijke incasso vangt aan met het dagvaarden van uw klant in of voor regio Amstelveen. JIG blijft et incassoproces begeleiden, aansturen en monitoren. Tevens vormt JIG het centrale aanspreekpunt, voor u als Opdrachtgever en voor de betrokken experts.

 

Start Incasso voor Amstelveen