Incassobureau Alkmaar

 

Incasso Alkmaar

Zoekt u als bedrijf of ondernemer een Full Service incassobureau voor Alkmaar of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf zelf in de regio van Alkmaar gevestigd bent, dan wel dat u in Alkmaar of regio als zakelijk schuldeiser een vordering heeft uitstaan. JIG incasseert facturen en vorderingen in uiteenlopende sectoren alsook in alle arrondissementen.

No Cure No Pay Alkmaar

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso-service.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar dienstverlening No Cure No Pay aan. Deze garantie geldt niet alleen voor regio Alkmaar, maar voor heel Nederland.

Raadpleeg de betaalsituaties en basisregels voor meer informatie. Dan bent u altijd goed geïnformeerd mocht U JIG als incassobureau inschakelen.

Stappenplan Alkmaar

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een vast stappenplan op basis waarvanin de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar succesvol geïncasseerd wordt.

Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen. Dit percentage geldt niet enkel voor incasso-sector Alkmaar maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 
 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Alkmaar

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin wordt uiteengezet dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze aangezien procederen kosten en risico's inhoudt.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u procederen om uw factuur of vordering alsnog betaald te krijgen via een vonnis van de rechter?

Dan zet JIG uw dossier door naar een betrouwbare deurwaarder dan wel advocaat. De gerechtelijke incasso vangt aan met het dagvaarden van uw klant voor of in regio Alkmaar. JIG begeleidt, bewaakt en monitort de voortgang van de gerechtelijke invordering. Richting U als opdrachtgever en de betrokken experts fungeert JIG als centraal aanspreekpunt.

Start Online Uw Incasso Alkmaar