Incassobureau Aalsmeer

 

Incasso Aalsmeer

Zoekt u als bedrijf of ondernemer een zakelijk incassobureau voor Aalsmeer of regio? De specialisten van Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpen u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf of ondernemer zelf in de regio van Aalsmeer gevestigd bent, dan wel dat u in regio Aalsmeer en vordering heeft uitstaan. JIG incasseert namens haar Opdrachtgevers facturen en vorderingen binnen ieder gerechtelijk arrondissement in Nederland.

No Cure No Pay Aalsmeer

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso-service.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar service No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Aalsmeer, maar voor heel Nederland.

JIG heeft duidelijke basisregels en hanteert eenvoudige betaalsituaties voor haar dienstverlening. Zo bent u volledig geïnformeerd wanneer u besluit JIG als incassobureau in te schakelen

Stappenplan Aalsmeer

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt incassobureau JIG met een vast stappenplan op basis waarvan in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar succesvol geïncasseerd wordt.

Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen. Dit percentage geldt niet enkel voor sector Aalsmeer, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Aalsmeer

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u van JIG een mail. Daarin wordt uiteengezet dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze aangezien procederen kosten met zich mee kun brengen. Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen? Dan zet JIG uw dossier door naar een deurwaarder of advocaat. De gerechtelijke incasso vangt aan voor regio Aalsmeer. JIG blijft het incassoproces begeleiden en monitoren.

 

Start Uw Incasso voor Aalsmeer