Incasso ZZP & MKB

100% No Cure No Pay

Gratis Indienen

ZZP & MKB Incasso

Incasso ZZP & MKB

Zoekt u een incassobureau voor ZZP en MKB? Juridisch Incassokantoor Geldrop is als zakelijk incasso-partner sinds 2012 gevestigd in Geldrop. Onze juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven (MKB) en zelfstandig ondernemers (ZZP), ongeacht de rechtsvorm, grootte of hoogte van de vordering.

No Cure No Pay

Bedrijven kunnen hun vorderingen altijd ter incasso bij ons indienen. Indien uw vordering € 250,- of hoger is, wikkelen wij uw vordering No Cure No Pay af.

Het dient daarbij te gaan om binnenlandse vorderingen waartegen geen juridisch verweer gevoerd wordt. Zolang aan deze condities voldaan wordt en uw vordering € 250,- of meer bedraagt, bieden wij onze dienstverlening No Cure No Pay aan.

Wie dwingt wie?

Het eerste wat belangrijk is om te realiseren: uw debiteur dwingt u om deze stap te zeggen, niet andersom. U heeft gepresteerd conform afspraak, maar uw debiteur komt de wederkerige verplichting om te bepalen niet na.

Menselijke Maat

Wij incasseren zoals gezegd met menselijke maat, dat wil zeggen dat wij altijd open staan voor redelijkheid in dossiers alsook proberen een minnelijke oplossing met uw debiteur te construeren. De minst zware maatregel dient wat ons betreft te prevaleren indien ons deze opportuun lijkt en uw debiteur een oplossing nastreeft.  Dat kan een betalingsregeling zijn in plaats van direct te procederen.

Incasso ZZP & MKB

Vast Stappenplan

Hoewel wij menen dat iedere incasso uniek is en bijzondere aandacht verdient, durven wij te werken met een vast, gestandaardiseerd Stappenplan De ervaring leert dat op deze wijze de buitengerechtelijke incasso in meer dan 90% van de gevallen tot buitengerechtelijke betaling leidt.

Incasso ZZP & MKB

Gerechtelijke Incasso

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u na afloop van de minnelijke incasso altijd kosteloos stopzetten. U bent niet verplicht na afloop een gerechtelijke incasso te starten indien er nog niet geïncasseerd is.

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij door u automatisch gemachtigd ons ook een gerechtelijke incasso te starten indien nodig/gewenst. Wilt u achteraf toch liever geen gerechtelijke incasso starten, dan kunt u de opdracht eenzijdig stopzetten. In dat geval bent u wel aan ons kantoor de incassokosten en toepasselijke rente verschuldigd.

Landelijke Dekking

Hoewel wij bijzondere affiniteit met de directe regio hebben, is onze dekking landelijk. Wij treden dus ook buiten de directe regio op. Daartoe werken wij nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren.

Factuur Online Indienen

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw buitengerechtelijke incasso online aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid en gaan na goedkeuring direct voor u aan de slag.

>> Incasso Indienen <<

Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.
 

Algemene Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord | Gerechtelijke incasso
 

Incassobureau voor ZZP & MKB

100% No Cure No Pay