Incasso tijdens Corona

Incasso tijdens Corona

Net als iedereen zijn ook wij als professioneel incassokantoor/dienstverlener in de ban van de huidige crisis omtrent het Coronavirus. Wij volgen de richtlijnen van de overheid en werken zo veel mogelijk vanuit huis. Er is derhalve sprake van beperkte kantoorbezetting.

Hierdoor kan het zijn dat u wat langer op een reactie moet wachten. Wij proberen opdrachten tot incasso dezelfde werkdag uit te sturen (indien voor 16.00 uur ingediend), maar door beperkte kantoorbezetting kan er in de verwerking van opdrachten enkele uren vertraging optreden. In het uiterste geval wordt uw opdracht de eerstvolgende dag uitgezet.

Indien u snel een antwoord wilt op een vraag, raden wij u aan ons te mailen naar (info@incassokantoorgeldrop.nl). U krijgt dan binnen enkele uren antwoord. Beschikt u over een dossiernummer? Vermeld dit dan in uw mail.

Incasso tijdens Corona

Het Coronavirus heeft ook impact op de incassobranche alsook op onze Opdrachtgevers. Wij begrijpen heel goed dat de Corona-maatregelen het voor sommige bedrijven extra moeilijk maken om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Uiteraard kijken wij hier niet voor weg en hebben wij begrip voor de door het Coronavirus veroorzaakte problemen.

Als professioneel dienstverlener is het echter onze primaire taak om de belangen en rechtspositie van onze Opdrachtgevers te behartigen. Het is nu ook voor de continuïteit van onze Opdrachtgevers van levensbelang om facturen en/of vorderingen (tijdig) betaald te krijgen. Verplichtingen richting personeel en/of leveranciers lopen voor hen ook gewoon door. Wij zullen onze incassowerkzaamheden daarom door moeten zetten.

Waar mogelijk gaan wij coulant om met door de Coronamaatregelen veroorzaakte betalingsproblemen. Van belang is dat debiteuren zich transparant, bereikbaar en pro-actief opstellen. Op deze wijze is een minnelijke oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling via ons kantoor eerder haalbaar en uitvoerbaar.

Waarschijnlijk bent u al bekend met de financiële noodmaatregelen van de overheid voor bedrijven die getroffen zijn door de Coronamaatregelen. U kunt hierover op de website van de Rijksoverheid meer informatie vinden.

Voor algemene vragen over onze dienstverlening, updates over lopende zaken dan wel een concreet verzoek tot betalingsregeling kunt u mailen naar: info@incassokantoorgeldrop.nl.

>> Incasso Indienen <<