Incasso Starten | ZZP en MKB

 

Zakelijke Incasso Starten

Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) kunt u als druk ondernemer of bedrijf uw vordering of factuur online indienen. Daarmee start de buitengerechtelijke incasso. U kunt uw opdracht geheel gratis indienen.

Met een paar clicks is uw opdracht ingediend en verzonden. Uw gegevens worden versleuteld verzonden naar de online omgeving van JIG. U kunt uw opdracht derhalve veilig indienen. Weten wat er na indiening gebeurt? Bekijk dan het reguliere Stappenplan.

Eenmalige Incasso

U geeft JIG slechts opdracht tot incasso van de ingediende vordering of factuur. Het betreft daarmee eenmalige incasso ofwel losse incasso-opdracht. U zit derhalve niet onverwacht vast aan een abonnement.

Minnelijke Incasso

Met het online indienen van uw incasso-opdracht geeft u Juridisch Incassokantoor Geldrop de opdracht om namens u de vordering dan wel factuur in de minnelijke fase (buitengerechtelijk) te incasseren. Voor gerechtelijke incasso dan wel betaalde juridische werkzaamheden is altijd uw instemming vereist.

Werkzaamheden Opdracht

Indien U opdracht geeft een vordering buitengerechtelijk te incasseren, machtigt u JIG om een aantal incasso-handelingen te verrichten. Deze machtiging houdt in:

a. het zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van debitrice/debiteur;
b. het aan debiteur/debitrice in rekening brengen van rente, (incasso)kosten en toepasselijke boetebedingen;
c. het ontvangen en beheren van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het beheer van ontvangen aflossingen gedurende de looptijd van overeenkomsten tot gespreide betaling;

No Cure No Pay Invordering

U heeft geen kosten indien de buitengerechtelijke incasso buiten uw toedoen geen rendement heeft opgeleverd. Bij JIG heet dat No Cure No Pay Invordering (ofwel No cure No Pay Incasso dan wel No Win No Fee). Deze vorm van invordering is gekoppeld aan een negatief incasso-resultaat. Wordt er niet(s) betaald door uw klant na interventie, dan kost JIG ook niets.

Juridische werkzaamheden in uw opdracht verricht vallen altijd buiten de gratis dienstverlening en verlopen altijd tegen uurtarief. Voor deze werkzaamheden is altijd voorafgaand toestemming/instemming van u als Opdrachtgever vereist.

Duidelijke Betaalsituaties

Maar soms is er wel een (positief) incasso-resultaat en zijn er kosten voor Opdrachtgevers. Dat is afhankelijk van de betaalsituatie. Binnen de incasso-dienstverlening worden een viertal betaalsituaties onderscheiden, waarvan No Cure No Pay er een is. Raadpleeg de basisregels incasso voor meer informatie over de do's en don'ts.

Door JIG als professioneel incassopartner in te schakelen heeft u 1 deskundig aanspreekpunt. Bovendien controleert JIG de kosten/tarieven van deurwaarders en advocaten en worden deurwaarders en advocaten aangestuurd bij het innen van uw vordering of factuur. Op deze wijze houdt u grip op uw dossier alsook de kosten van invordering.

NL Dekking Werkzaamheden

JIG behandelt zakelijke vorderingen voor MKB en ZZP. Van inleidende sommatie tot en met procedure bij de rechter.

JIG is meer dan 12 jaar werkzaam in en voor de directe regio Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Valkenswaard en Weert. Ook buiten de regionale gebieden is JIG actief. JIG biedt namelijk NL-Dekking. Buitenlandse incasso en particuliere incasso vormen gene onderdeel van onze dienstverlening.

Sectoren Invordering

Hieronder volgt een niet-uitputtende opsomming van gebieden waarbinnen JIG incasseert namens bedrijven:

 1. Engineering
 2. Industrie en Techniek
 3. ICT
 4. Transport
 5. Bouw
 6. Agrarisch
 7. Verhuur
 8. Entertainment
 9. Facilitair
 10. Medisch, Zorg en Hulpverlenend
 11. Juridische professionals