Incasso Son

Incasso Son

B2B en B2C Incassobureau

Bent U op zoek naar een B2B of B2C Incassobureau in de omgeving van Son en Breugel? Dan is Juridisch incassokantoor Geldrop graag uw Incasso-partner. Ons kantoor werkt op basis van No Cure No Pay. Is uw factuur of vordering minstens € 250,-? Dan komt u in aanmerking voor onze No Cure No Pay-service.

No Cure No Pay Incasso

Bij onze No Cure No Pay-service dient het te gaan om binnenlandse vorderingen van € 250,- hoger waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

Risicoloos Incasseren

Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. 100% No Cure No Pay dus! Wij dragen het risico van het mislukken van onze incasso. En, indien uw klant ons volledig betaalt, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

Grens van € 10.000,-

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u na afloop van de minnelijke incasso altijd kosteloos stopzetten. U bent niet verplicht een gerechtelijke incasso te starten indien er nog niet geïncasseerd is. Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij door u automatisch gemachtigd ons ook een gerechtelijke incasso te starten. Wilt u achteraf geen gerechtelijke incasso, dan kunt u de opdracht eenzijdig stopzetten. In dat geval bent u wel aan ons kantoor de incassokosten en toepasselijke rente verschuldigd.

Menselijke Maat

Wij verliezen nimmer het menselijke aspect uit het oog en benaderen uw klant met het gepaste respect, zonder afbreuk te doen aan onze juridische effectiviteit. Wordt een betalingsregeling door Uw debiteur voorgesteld en zijn er geen argumenten om deze af te wijzen, dan gaan wij daar voor. Indien mogelijk prefereert wat ons betreft altijd een minnelijke oplossing. Redelijkheid en Billijkheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Incasso Son

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren. Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u van de Belastingdienst achteraf weer netjes terug. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden onze BTW-kosten direct door uw debiteur voldaan.

Incasso Son

Vast Stappenplan

Hoewel iedere incasso uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Transparante Werkwijze

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft als Incassobureau volledige transparantie in haar tarieven na. Wij doorbreken de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden. Bij ons wordt u niet achteraf geconfronteerd met verborgen kosten.

Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.

[su_spacer]

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!