Incasso Sittard

Incasso Sittard

Uw Incasso-partner voor Regio Zuid

Zoekt U een Incassobureau voor regio Sittard? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner. Ons kantoor treedt op voor bedrijven of ondernemers. Onze incasso-dekking is Landelijk. Wij kunnen iedere NL-vordering voor u incasseren.

100% No Cure No Pay Incasso

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt bij vorderingen vanaf € 250,- No Cure No Pay. Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen. Bovendien geldt No Cure No Pay voorzover er geen juridisch verweer gevoerd wordt.

Landelijke Dekking

Onze dekking is landelijk. Wij werken ook buiten de directe regio nauw samen met uiteenlopende specialisten. Denk aan deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren. Wij werken voor wat betreft gerechtelijke incasso intensief samen met uiteenlopende gerechtsdeurwaarders. Hiermee zijn prijsafspraken gemaakt waarvan onze cliënten direct profiteren. In of voor de Regio Zuid werken wij samen met deurwaarderskantoor Van Lith Deurwaarders te Eindhoven.

Incasso met Menselijke Maat

Wij verliezen nimmer het menselijke aspect uit het oog en benaderen uw klant met het gepaste respect, zonder afbreuk te doen aan onze juridische effectiviteit. Wordt een betalingsregeling door Uw debiteur voorgesteld en zijn er geen argumenten om deze af te wijzen, dan gaan wij daar voor. Indien mogelijk prefereert wat ons betreft altijd een minnelijke oplossing. Redelijkheid en Billijkheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Bovendien proberen wij te achterhalen waarom er in een bepaald geval niet betaald wordt. Daar doen wij moeite voor. Is er sprake van betalingsproblematiek door ziekte of scheiding, is er sprake van een dreigend faillissement door onbetaalde vorderingen of ligt er een juridisch dispuut ten grondslag aan de wanbetaling? Vanuit dit vertrekpunt kan dan bezien worden of er een minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden, en zo ja, op welke wijze.

Online Incasso

Om onze No Cure No Pay-dienstverlening aan te kunnen bieden, kunt u bij ons enkel online uw incasso indienen. Op deze wijze hoeft er door ons kantoor geen personeel vrijgemaakt te worden voor oriënterende intake-gesprekken. Dergelijke gesprekken blijken doorgaans tijdrovend en zonder al te veel meerwaarde.

Bovendien drijven intakegesprekken onze kosten snel op. Tot slot willen steeds meer ondernemers snel en eenvoudig hun vorderingen uitbesteden, zonder daar al te veel energie in te steken. Ondernemers willen zich logischerwijs beperken tot hun core-business.

Kantoorbezoeken zijn voor de dagelijkse incasso-praktijk ook helemaal niet vereist. Waarom niet? Incasso is geen hogere wiskunde. Indien u een onbetaalde factuur heeft en zelf conform afspraak gepresteerd heeft kunt u uw zakelijke incasso reeds indienen. En, mankeert er toch nog iets aan uw vordering, dan treden wij met u in contact. Er vindt door onze juristen altijd een juridische check plaats alvorens incasso’s extern worden uitgezet.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren. Op basis van dit stappenplan incasseren wij gestandaardiseerd in de minnelijke fase. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct betaald wordt. Tellen we daar betalingen via gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93%.

Start hier Uw Incasso!

Incasso voor ZZP & MKB

 

Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.
 

Algemene Voorwaarden | No Cure No Pay Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord