Incasso Medisch & ZorgIncasso Indienen
   

Incasso Medisch & Zorg

Bent u werkzaam in de sector Medisch of Zorg en wordt uw factuur of vordering niet betaald? Voelt u zich als medisch specialist of zorgverlener “koud gezet” door uw klant of cliënt en hebt u het gevoel dat er geen (spoedige) betaling meer volgt? Of heeft u voorstellen gedaan om een redelijke oplossing te bereiken, maar schuift uw klant of cliënt tot uw frustratie niet op?

Denk dan aan het inschakelen van JIG als uw Full Service Incassobureau. Hiermee bespaart u tijd en neemt de kans dat u op tijd betaald krijgt aanmerkelijk toe.

Incasso Medisch & Zorg

Waarom Inschakelen?

Simpel. Uw klant dan wel cliënt dwingt u hiertoe. Er zijn afspraken gemaakt op basis van vertrouwen. U heeft conform afspraak gepresteerd, maar uw klant niet. Als ondernemer in de sector Medisch en Zorg dient u zelf ook facturen (tijdig) te voldoen voor bijvoorbeeld materialen of ingehuurde arbeidskrachten. Het is een veel gehoorde frustratie bij ondernemers in de sector Medisch & Zorg, dat zoveel klanten of cliënten te laat betalen. De wederkerige verplichting wordt vaak niet waargemaakt. Een factuur is opeisbaar indien de afgesproken betaaltermijn is overschreden. Klik hier voor meer info over betaaltermijnen.

Tot slot nog een argument om een incasso-specialist in te schakelen. U wilt uw handen vrij hebben om met uw core business bezig te zijn. Liever besteedt u uw tijd aan een opdracht of werft u nieuwe klanten. Een prima reden om het tijdrovende proces van incasso over te dragen aan een partij, die daarin gespecialiseerd is. U doet waar u goed in bent, wij zorgen er ondertussen voor dat u volledig ontzorgt wordt op incasso-gebied.

Draag uw vordering vandaag nog over aan JIG, landelijk ZZP en MKB specialist.

Medische Incasso

Full Service Incasso

Wat kunt u als ondernemer in de Medische Branche dan wel Zorgbranche van JIG verwachten? Wij incasseren vorderingen van u en kunnen uw dossier van A tot Z beheren. Van inleidende sommatie tot dagvaarden, en van dagvaarden tot en met executie. U beschikt bij JIG over een vaste Casemanager (contactpersoon/dossierbeheerder) en ervaren juristen staan voortdurend voor u klaar, bijvoorbeeld om te sparren of voor algemeen juridisch advies.

No Cure No Pay

Belangrijk voor u om te weten, is dat wij werken op no cure, no pay-basis. U betaalt ons kantoor uitsluitend als uw klant ons heeft betaald. Voorwaarde is wel dat u ons in staat stelt te incasseren. Meer weten? Lees dan eerst onze basisregels incasso.

Onze kenmerken:
– Meer dan 10 jaar incasso-specialist
– Ervaren Juristen
– Korte Lijnen & No-Nonsense
– Landelijke Dekking

Bijzonderheid:
– Transparante Werkwijze
– Vorderingen tot € 10.000,- kunt u kosteloos stopzetten na afloop de onze invordering.
– Vorderingen vanaf € 10.000 worden behoudens uw stopzetting doorgeleid naar onze deurwaarders.
– Geen vaste kosten of provisie
– Geen Abonnement
– Respect voor uw Klant
– 94% succesratio

T. 040 7800 963