Incasso Laarbeek

Incasso Laarbeek

Zoekt u een incassobureau in Laarbeek of omgeving? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop wellicht een passende keuze.

No Cure No Pay Incasso

Wij incasseren op basis van No Cure No Pay voor bedrijven. Bij onze No Cure No Pay-service dient het te gaan om binnenlandse vorderingen vanaf € 250,- waartegen geen verweer door uw klant wordt gevoerd.

No Win, No Fee

Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. 100% No Cure No Pay dus! Wij dragen in dat geval het risico van het mislukken van onze incasso. En, indien uw debiteur ons volledig betaalt, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

Incasso Laarbeek

Incasso met Menselijke Maat

Wij incasseren met menselijke maat, dat wil zeggen dat wij altijd open staan voor redelijkheid in dossiers alsook proberen een minnelijke oplossing met uw debiteur te construeren. De minst zware maatregel dient wat ons betreft te prevaleren indien ons deze opportuun lijkt.  Dat kan een betalingsregeling zijn in plaats van direct te procederen.

Uitbetaling Hoofdsom

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren.

Gerechtelijke Incasso

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u na afloop van de minnelijke incasso altijd kosteloos stopzetten. U bent niet verplicht na afloop een gerechtelijke incasso te starten indien er nog niet geïncasseerd is. Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij door u automatisch gemachtigd ons ook een gerechtelijke incasso te starten indien nodig/gewenst. Wilt u achteraf toch liever geen gerechtelijke incasso starten, dan kunt u de opdracht eenzijdig stopzetten. In dat geval bent u wel aan ons kantoor de incassokosten en toepasselijke rente verschuldigd.

Transparante Werkwijze

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft als Incassobureau volledige transparantie in haar tarieven na. Wij doorbreken de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden.

Bij ons wordt u niet achteraf geconfronteerd met verborgen kosten, verplicht abonnement of andersoortige onaangename verrassingen.

[su_spacer size=”70″]

>> Incasso Indienen <<

[su_spacer size=”70″]

Algemene Voorwaarden | Betaalsituaties voor Incasso Laarbeek | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!