Incassobureau Inschakelen?

100% No Cure No Pay

Transparante Dienstverlening

Incasso Inschakelen

Incasso Inschakelen

ZZP en MKB Incassobureau

U wilt een Full Service Incassobureau Inschakelen dat werkt op basis van No Cure No Pay? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner. Wij zijn als zakelijk dienstverlener sinds 2012 gevestigd in Geldrop. Onze juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven (mkb) en zelfstandig ondernemers (zzp) uit de directe regio, maar ook daarbuiten.

Wanneer Inschakelen?

Veel ondernemers en bedrijven zijn onbekend met het fenomeen buitengerechtelijke incasso en ervaren het inschakelen van een Incassobureau als iets wat ze liever niet doen. En dat snappen wij. Men voorkomt over het algemeen liever dan dat men iets moet genezen. Bovendien is incasso niet bepaald een populaire tak van sport. Vaak koppelt men negatieve ideeën aan buitengerechtelijke incasso. Maar soms is de grens van redelijkheid bereikt en wordt u eigenlijk zelf “koud gezet” door uw klant. Of nog erger, uw eigen continuïteit komt onder druk te staan door wanbetalingen. Doorpakken is dan vaak de enige juiste optie.

Wie dwingt wie?

Het eerste wat belangrijk is om te realiseren: uw debiteur dwingt u om deze stap te zeggen, niet andersom. U heeft gepresteerd conform afspraak, maar uw debiteur komt de wederkerige verplichting om te bepalen niet na. Voorts moet een u incassobureau zien als het slotstuk van uw debiteurenbeheer. Een laatste redmiddel om uw debiteur buiten de rechter om te bewegen alsnog snel uw factuur of vordering te voldoen.

Menselijke Maat

Wij incasseren met menselijke maat, dat wil zeggen dat wij altijd open staan voor redelijkheid in dossiers alsook proberen een minnelijke oplossing met uw debiteur te construeren. De minst zware maatregel dient wat ons betreft te prevaleren indien ons deze opportuun lijkt.  Dat kan een betalingsregeling zijn in plaats van direct te procederen.

Incassobureau Inschakelen

No Cure No Pay Formule

Ons kantoor werkt 100% No Cure No Pay in de buitengerechtelijke fase. Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen waartegen geen juridisch verweer gevoerd wordt. Zolang aan deze condities voldaan wordt en uw vordering of factuurbedrag € 250,- of meer bedraagt, bieden wij onze dienstverlening No Cure No Pay aan. Betaalt uw debiteur niets, dan kosten wij niets. Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets.

U kunt bij ons ook terecht voor vorderingen onder het drempelbedrag ad. € 250,- Indien uw debiteur ons betaalt, kosten wij wederom niets. Maar indien uw debiteur – ondanks onze tussenkomst – niet betaalt, dan geldt bij deze categorie vorderingen dat wij een vast tarief rekenen ad. € 50,- excl.

Gerechtelijke Incasso

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u na afloop van de minnelijke incasso altijd kosteloos stopzetten. U bent niet verplicht na afloop een gerechtelijke incasso te starten indien er nog niet geïncasseerd is.

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij door u automatisch gemachtigd ons ook een gerechtelijke incasso te starten indien nodig/gewenst. Wilt u achteraf toch liever geen gerechtelijke incasso starten, dan kunt u de opdracht eenzijdig stopzetten. In dat geval bent u wel aan ons kantoor de incassokosten en toepasselijke rente verschuldigd.

Landelijke Dekking

Hoewel wij bijzondere affiniteit met de directe regio hebben, is onze dekking landelijk. Wij treden dus ook buiten de directe regio op. Daartoe werken wij nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren.

Wij werken voor wat betreft gerechtelijke incasso-procedures intensief samen met gerechtsdeurwaarder Van Lith te Eindhoven. Met dit ervaren deurwaarderskantoor zijn regionale prijs-afspraken gemaakt waarvan onze cliënten direct profiteren. Deze afspraken omvatten ook regio Helmond, Best, Eindhoven, Best en Valkenswaard.

Factuur Indienen

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw factuur online indienen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze. Vul daartoe onderstaand opdrachtformulier in. Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw buitengerechtelijke incasso aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid en gaan na goedkeuring direct voor u aan de slag.


Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.

 

Algemene Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord