Incasso Inschakelen ZZP

100% No Cure No Pay

Incasso Inschakelen

Incasso Voorwaarden

Incasso Inschakelen ZZP & MKB

No Cure No Pay Incasso

Wilt U een incassobureau inschakelen voor ZZP en MKB? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner. Onze juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven (mkb) en zelfstandig ondernemers (zzp). Laatste groep ondernemers is veelal onbekend met het fenomeen buitengerechtelijke incasso en ervaart het inschakelen van een incassobureau als iets wat ze liever niet doen. En dat snappen wij. Men voorkomt over het algemeen liever dan dat men iets moet genezen.

Het eerste wat belangrijk is om te realiseren: uw debiteur dwingt u om deze stap te zeggen, niet andersom. U heeft gepresteerd conform afspraak, maar uw debiteur komt de wederkerige verplichting om te bepalen niet na.

Voorts moet een u incassobureau zien als het slotstuk van uw debiteurenbeheer. Een laatste redmiddel om uw debiteur buiten de rechter om te bewegen alsnog snel uw factuur of vordering te voldoen.

Wij benaderen uw debiteur op juridisch correcte wijze alsook met respect en menselijke maat. Maar, indien nodig kunnen wij streng doch rechtvaardig doorpakken.

Incasso met Menselijke Maat

Wij incasseren zoals gezegd met menselijke maat, dat wil zeggen dat wij altijd open staan voor redelijkheid in dossiers alsook proberen een minnelijke oplossing met uw debiteur te construeren. De minst zware maatregel dient wat ons betreft te prevaleren indien ons deze opportuun lijkt en uw debiteur een oplossing nastreeft.  Dat kan een betalingsregeling zijn in plaats van direct te procederen.

Incasso Inschakelen ZZP & MKB

Vast Stappenplan

Het is onze taak om ieder bedrijf een oplossing op maat te presenteren. Onze dienstverlening moet wat ons betreft een verlengstuk zijn van uw bedrijf. Het moet passen bij uw behoefte alsook aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie. Hoewel wij menen dat iedere incasso uniek is en bijzondere aandacht verdient, durven wij te werken met een vast, gestandaardiseerd Stappenplan De ervaring leert dat op deze wijze de buitengerechtelijke incasso in meer dan 90% van de gevallen tot buitengerechtelijke betaling leidt.

Incasso Inschakelen ZZP & MKB

No Cure No Pay Incasso

Ons kantoor werkt 100% No Cure No Pay in de buitengerechtelijke fase. Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen waartegen geen juridisch verweer gevoerd wordt. Zolang aan deze condities voldaan wordt en uw vordering € 250,- of meer bedraagt, bieden wij onze dienstverlening No Cure No Pay aan.

Betaalt uw debiteur niets, dan kosten wij niets. Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets.

Gerechtelijke Incasso

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u na afloop van de minnelijke incasso altijd kosteloos stopzetten. U bent niet verplicht na afloop een gerechtelijke incasso te starten indien er nog niet geïncasseerd is. Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij door u automatisch gemachtigd ons ook een gerechtelijke incasso te starten indien nodig/gewenst. Wilt u achteraf toch liever geen gerechtelijke incasso starten, dan kunt u de opdracht eenzijdig stopzetten. In dat geval bent u wel aan ons kantoor de incassokosten en toepasselijke rente verschuldigd.

Landelijke Dekking

Hoewel wij bijzondere affiniteit met de directe regio hebben, is onze dekking landelijk. Wij treden dus ook buiten de directe regio op. Daartoe werken wij nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren.

Factuur Online Indienen

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw buitengerechtelijke incasso online aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid en gaan na goedkeuring direct voor u aan de slag.

Incasso Inschakelen ZZP

Heeft u een vraag of wilt u direct uw vordering ter incasso indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.
 

Algemene Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven Incasso Inschakelen ZZP & MKB | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord | Gerechtelijke incasso