Incasso Indienen

Incasso Indienen

Ziet u geen opdrachtformulier? Laad deze pagina dan opnieuw in uw browser of klik hier.

Vandaag actie

Een incasso indienen is bij Juridisch Incassokantoor Geldrop met enkele clicks geregeld. Wij behoeven enkel wat basisinformatie om met uw opdracht aan de slag te gaan. Vaak zijn uw gegevens, gegevens van uw klant alsook de openstaande facturen (al dan niet met offerte/overeenkomst) reeds voldoende om met uw incasso aan de slag te gaan.

Als u uw vordering of factuur voor 16.00 uur online indient, gaan onze ervaren incasso-juristen nog dezelfde dag voor U aan de slag. Een formele incasso-brief wordt na (juridische) check opgemaakt en opvolgend verstuurd naar uw klant. Dat gebeurt per mail (indien u een mailadres hebt vermeld) en/of per (aangetekende) post. Zijn er nog aanvullende gegevens nodig? Dan treden onze juristen met u in contact.

Informatie na indienen

– U ontvangt een automatische e-bevestiging van ontvangst.
– Aanvullend ontvangt u binnen enkele uren een mail waarmee wij de verwerking van uw opdracht en/of de verzending van onze incassobrief bevestigen.
– Wij sommeren uw klant altijd schriftelijk tot betaling (per post en/of e-mail).
– Indien nodig treden wij persoonlijk in contact met uw klant om te bezien waarom er niet betaald is/wordt.
– Soms wordt een betalingsregeling voorgesteld om (snelle) betaling veilig te stellen alsook ter voorkoming van gerechtelijke incasso.
– U ontvangt uw vordering/factuurbedrag 100% retour zodra uw vordering of openstaand factuurbedrag door ons is geïncasseerd.
– Wordt er niet betaald? Dan krijgt u daar van ons bericht over. U wordt dan in de gelegenheid gesteld een gerechtelijke procedure te starten.
– Vorderingen tot € 10.000,- kunt u na afloop van de buitengerechtelijke incasso altijd kosteloos stopzetten.
– Vorderingen vanaf € 10.000,- kunt u niet kosteloos stopzetten na afloop van de buitengerechtelijke incasso. Hier start normaliter automatisch een gerechtelijke incasso.

Transparante Voorwaarden

Even nog alles nalopen alvorens u de opdracht ter incasso bij ons indient? Check dan snel onze incasso-voorwaarden. Komt u er niet uit en heeft u nog wat vragen? Treed dan telefonisch of per mail in contact met ons. Wij helpen u graag verder!