Incasso Factuur

Incasso voor ZZP & MKB

Online Incasso

100% No Cure No Pay

Incasso Factuur

Klant betaalt Factuur niet?

Grote kans dat u als zzp’er of MKB er al eens mee te maken heeft gehad. Een klant die ondanks herinnering niet betaalt. Onderzoek van Stichting betalingsachterstandenregistratie toonde recentelijk aan dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven regelmatig de dupe is van betalingsachterstanden van klanten.

De gevolgen van openstaande facturen kunnen zeer ingrijpend zijn. Zo kan cashflow direct onder druk komen te staan waardoor facturen van leveranciers niet meer voldan kunnen worden. Of, er kunnen door wanbetalingen geen investeringen meer worden gedaan als gevolg van financiële krapte en onzekerheid.

Heeft uw herinnering of ingebrekestelling niets opgeleverd? Dan wordt het tijd om een incassobureau in te schakelen. Kies voor een incassobureau dat werkt op een basis van No Cure No Pay, maar wel heldere voorwaarden hanteert.

No Cure No Pay Incasso

Bent U geïnteresseerd in No Cure No Pay Incasso en wilt u weten wat dit bij JIG inhoudt?

Laten we beginnen met te vermelden dat U bij het indienen van een vordering of factuur nimmer dossierkosten, opstartkosten of provisie betaalt. Ook zit u niet vast aan een abonnement of verplicht account.

Slagen wij er niet in om uw factuur in de buitengerechtelijke fase te incasseren, dan kost ons buitengerechtelijk optreden u helemaal niets. 100% No Cure no Pay dus! Wij dragen het risico van het mislukken van een buitengerechtelijke incasso.

U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken. Immers, als wij niets voor u incasseren, dan hebben wij zelf ook niets verdiend. Door deze werkwijze te hanteren hebben zowel u als wij een gedeeld belang bij een succesvolle incasso.

Factuurbedrag terug

Indien uw debiteur wel tot betaling van de vordering overgaat, wat in de meeste gevallen ook gebeurt, ontvangt u 100% van uw factuurbedrag terug. Ons optreden kost u in dat geval wederom helemaal niets! Wij noemen deze betaalsituatie Cure and No Pay.

Incasso Voorwaarden

De buitengerechtelijke incasso van Juridisch Incassokantoor Geldrop verloopt voor ZZP en MKB 100% No Cure No Pay. Maar wat zijn de spelregels?

Het dient te gaan om opeisbare facturen met een waarde van € 250,- en hoger waarvan de verschuldigdheid niet betwist wordt en welke ondanks herinnering/aanmaning onbetaald worden gelaten. Daarnaast dient het te gaan om zakelijke vorderingen.

Zolang er geen Juridisch Verweer gevoerd wordt door uw debiteur en u de buitengerechtelijke incasso niet eenzijdig beëindigt kunnen wij uw incasso No Cure No Pay aanbieden.

Eenmalige Incasso

Bij ons geeft u telkens opdracht voor eenmalige incasso. U zit dus niet onbedoeld vast aan een abonnement. Uw online aanvraag is met enkele clicks geregeld. U hoeft daartoe geen account bij ons aan te maken. Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Een afschrift van uw factuur of vordering, voor en achternaam, e-mail en telefoonnummer zijn in principe al voldoende om met uw incasso aan de slag te gaan. Na ontvangst van uw opdracht controleren wij uw aanvraag. Klopt alles juridisch en is alles compleet aangeleverd? In de meeste gevallen wordt er direct een dossier aangelegd en start uw incasso nog dezelfde dag.

>> Incasso Indienen <<

Uw debiteur betaalt ons

Ons honorarium in standaard incassozaken bedraagt de geïncasseerde incassokosten en rente welke wij uw debiteur voor ons optreden in rekening brengen. Uw vordering of factuurbedrag wordt richting uw debiteur verhoogd om ons honorarium te dekken.

Betaalt uw debiteur niets, dan kosten wij niets. Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets.

In het geval van betaalsituatie “Cure and No Pay” betaalt Uw debiteur het volledige bedrag, met inbegrip van rente en incassokosten. In deze situatie ontvangt u uw factuurbedrag volledig terug. Door debiteur betaalde Incassokosten en rente vormen ons honorarium. U betaalt dus niets aan onze interventie en ontvangt uw factuurbedrag 100% terug.

In het geval er (helemaal) geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook, wordt er niets aan u doorbelast. Wij dragen hier het risico van het niet-slagen van onze interventie. Aan u zal geen declaratie worden verstuurd na afloop van de buitengerechtelijke incasso. Het betreft hier een “100% No Cure No Pay”-situatie. U kunt vervolgens zelf beslissen of u een gerechtelijke procedure start.

Incasso Factuur

Duidelijke Betaalsituaties

Wij zijn transparant in onze tarieven. Daar zijn wij trots op! Hoewel wij 100% no cure no pay werken, is het helaas in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk om kosten (in eerste instantie) door te berekenen. Dat is in ieder geval bij eenzijdige stopzetting van de buitengerechtelijke incasso. Dat is bij ieder incassobureau het geval, doch helaas is niet ieder incassobureau hier duidelijk over. Wij willen dat voorkomen. Of u achteraf dient te betalen, hangt veelal van uzelf als opdrachtgever af alsook van de Betaalsituatie. Neem even de moeite om deze door te lezen, zodat u weet wat u mag verwachten.

Algemene Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven