Incasso Eenmanszaak

Incasso Eenmanszaak

Heeft U een eenmanszaak en wilt u een Incassobureau Inschakelen vanwege een onbetaald gebleven factuur?

B2B en B2C Incasso

Juridisch incassokantoor Geldrop is als zakelijk dienstverlener sinds 2012 gevestigd in Geldrop. Onze incasso-juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven (mkb) en zelfstandig ondernemers (zzp, eenmanszaak). Wij wikkelen Nederlandse B2B en B2C claims af.

Noodzakelijk traject

Veel bedrijven zijn onbekend met het fenomeen buitengerechtelijke incasso en ervaren het inschakelen van een incassobureau als iets wat ze liever niet doen. En dat snappen wij. Men voorkomt over het algemeen liever dan dat men iets moet genezen.

Het eerste wat belangrijk is om te realiseren: uw klant dwingt u om deze stap te zetten, niet andersom. U heeft gepresteerd of geleverd conform afspraak, maar uw klant komt de wederkerige verplichting om te betalen niet na.

Voorts moet een u incassobureau zien als het slotstuk van uw debiteurenbeheer. Een laatste redmiddel om als eenmanszaak uw debiteur buiten de rechter om te bewegen alsnog snel uw factuur of vordering te voldoen.

Incasso Eenmanszaak

Indien nodig kunnen wij streng doch rechtvaardig doorpakken. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat 87-93% van onze zakelijke dossiers succesvolle betaling en derhalve geslaagde incasso oplevert.

Passende Oplossing

Het is onze taak om ieder bedrijf en dus ook zzp’ers of eenmanszaken een oplossing op maat te presenteren. Onze dienstverlening moet immers een verlengstuk zijn van uw bedrijf. Het moet passen bij uw behoefte alsook aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie. Desondanks menen wij een Stappenplan ontwikkeld te hebben wat in de meeste gevallen uiterst effectief werkt. 

Stap 1: Incasso-brief

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso. Een gerechtelijk traject bij vorderingen tot € 10.000,- start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Daarenboven zijn wij gerechtigd names u te procederen. Bedoeld traject, dat bestaat uit dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop wordt door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.

Incasso met Menselijke Maat

Wij verliezen nimmer het menselijke aspect uit het oog en benaderen uw klant met het gepaste respect, zonder afbreuk te doen aan onze juridische effectiviteit. Wordt een betalingsregeling door Uw debiteur voorgesteld en zijn er geen argumenten om deze af te wijzen, dan gaan wij daar voor. Indien mogelijk prefereert wat ons betreft altijd een minnelijke oplossing. Redelijkheid en Billijkheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Bovendien proberen wij te achterhalen waarom er in een bepaald geval niet betaald wordt. Daar doen wij moeite voor. Is er sprake van betalingsproblematiek door ziekte of scheiding, is er sprake van een dreigend faillissement door onbetaalde vorderingen of ligt er een juridisch dispuut ten grondslag aan de wanbetaling? Vanuit dit vertrekpunt kan dan bezien worden of er een minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden, en zo ja, op welke wijze.

Incasso Eenmanszaak

Online Incasso Eenmanszaak

Om onze No Cure No Pay-dienstverlening aan te kunnen bieden, kunt u bij ons enkel online uw incasso indienen. Op deze wijze hoeft er door ons kantoor geen personeel vrijgemaakt te worden voor oriënterende intake-gesprekken. Dergelijke gesprekken blijken doorgaans tijdrovend en zonder al te veel meerwaarde.

Bovendien drijven intakegesprekken onze kosten snel op. Tot slot willen steeds meer ondernemers snel en eenvoudig hun vorderingen uitbesteden, zonder daar al te veel energie in te steken. Ondernemers willen zich logischerwijs beperken tot hun core-business. U kunt als ondernemers of eenmanszaak uw vordering eenvoudig en veilig online indienen.

Kantoorbezoeken zijn voor de dagelijkse incasso-praktijk ook helemaal niet vereist. Waarom niet? Incasso is geen hogere wiskunde. Indien u een onbetaalde factuur heeft en zelf conform afspraak gepresteerd heeft kunt u uw zakelijke incasso reeds indienen. En, mankeert er toch nog iets aan uw vordering, dan treden wij met u in contact. Er vindt door onze juristen altijd een juridische check plaats alvorens incasso’s extern worden uitgezet.

100% No Cure No Pay Incasso

Ons kantoor werkt 100% No Cure No Pay in de buitengerechtelijke fase. Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen waartegen geen juridisch verweer gevoerd wordt. Zolang aan deze condities voldaan wordt en uw vordering of factuurbedrag € 250,- of meer bedraagt, bieden wij onze dienstverlening No Cure No Pay aan. Betaalt uw debiteur niets, dan kosten wij niets. Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets.

Geïnteresseerd in onze dienstverlening? Check hier onze No Cure No Pay Voorwaarden.

U kunt bij ons ook terecht voor vorderingen onder het drempelbedrag ad. € 250,- Indien uw debiteur ons betaalt, kosten wij wederom niets. Maar indien uw debiteur – ondanks onze tussenkomst – niet betaalt, dan geldt bij deze categorie vorderingen dat wij een vast tarief rekenen ad. € 50,- excl.

Landelijke Dekking

Hoewel wij bijzondere affiniteit met de directe regio hebben, is onze dekking landelijk. Wij treden dus ook buiten de directe regio op. Daartoe werken wij nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren.

Factuur Indienen

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw factuur online indienen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze. Vul daartoe onderstaand opdrachtformulier in.

Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw buitengerechtelijke incasso voor uw eenmanszaak aan de slag te gaan. Wij controleren uw aanvraag op juistheid en volledigheid.

>> Incasso Indienen <<

 

Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in voor een Terugbelverzoek.

 

Algemene Voorwaarden Incasso Eenmanszaak | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord