Incasso Deurne

100% No Cure No Pay

Gratis indienen

Incasso voor ZZP & MKB

Incasso Deurne

Bent u op zoek naar een incassobureau in Deurne of omgeving? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner.

No Cure No Pay

Bij de No Cure No Pay-service van Juridisch Incassokantoor Geldrop dient het te gaan om binnenlandse vorderingen van € 250,- of hoger waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

Incasso Deurne

Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. 100% No Cure No Pay dus! Wij dragen in dat geval het risico van het mislukken van onze incasso. En, indien uw debiteur ons volledig betaalt, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

Gerechtelijke Incasso

Voor Procederenvragen wij eerst uw uitdrukkelijke instemming indien uw vordering lager is dan 10.000,-. U wordt dus altijd vooraf geconsulteerd en voorzien van een heldere kosten-indicatie. Op deze wijze kunt u na afloop van de minnelijke incasso zelf afwegen of meteen gerechtelijke procedure wenst te starten. Bij vorderingen vanaf € 10.000,- geeft u ons automatisch opdracht namens u te procederen indien nodig. Het komt overigens zelden voor de bij zulke hoge vorderingen door opdrachtgevers eigenhandig wordt afgezien van gerechtelijke incasso indien blijkt dat buitengerechtelijke incasso niet het gewenste resultaat heeft bewerkstelligd. Wegschrijven van zodanig verlies is normaliter geen optie.

Incasso met Menselijke Maat

Wij incasseren met menselijke maat, dat wil zeggen dat wij altijd open staan voor redelijkheid in dossiers alsook proberen een minnelijke oplossing met uw debiteur te construeren. De minst zware maatregel dient wat ons betreft te prevaleren indien ons deze opportuun lijkt.  Dat kan een betalingsregeling zijn in plaats van direct te procederen.

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij in de minnelijke fase succesvol incasseren. Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u van de Belastingdienst achteraf weer netjes terug. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden onze BTW-kosten direct door uw debiteur voldaan.

Incasso Deurne

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Indien u geen Procederen wilt, kunt u het dossier na afloop van de buitengerechtelijke incasso door ons laten sluiten. Vorderingen tot € 10.000,- kunt u kosteloos stopzetten. Bij vorderingen vanaf € 10.000,- betaalt u ons de incassokosten en toepasselijke rente bij eenzijdige stopzetting.

Wilt u procederen, dan regelen wij dat graag voor u.

Transparante Werkwijze

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft als Incassobureau volledige transparantie in haar tarieven na. Wij doorbreken de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden. Bij ons wordt u niet achteraf geconfronteerd met verborgen kosten, verplicht abonnement of andersoortige onaangename verrassingen.

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact op.

Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in.