Incasso Budel

100% No Cure No Pay

Gratis Indienen

Incasso Voor ZZP & MKB

Incasso Budel

Zoekt u op Incasso Budel? En, bent u op zoek naar een B2B of B2C Incassobureau? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop graag uw incasso-partner. Ons kantoor treedt op voor uiteenlopende bedrijven en ondernemers.

Risicoloos Incasseren

Wij werken No Cure No Pay bij onbetwiste NL vorderingen met een hoogte van€ 250,- of meer. Slagen wij er niet in om uw vordering te incasseren, dan kost ons optreden u na afloop van de minnelijke fase helemaal niets. Wij dragen in dat geval het risico. Indien uw debiteur ons volledig betaalt, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

Incasso Budel

Wie zijn wij?

Juridisch Incassokantoor Geldrop is sedert 2012 gevestigd in Geldrop en onze juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven en ondernemers uit Budel, meer in het algemeen regio Zuid. Daar zitten grotere bedrijven tussen, maar ook zelfstandig ondernemers. Het is onze taak en passie om ieder bedrijf een passende oplossing te presenteren. Incasso moet immers een verlengstuk zijn van uw bedrijf. Het moet passen bij uw behoefte alsook aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie.

Geen Onverwachte Kosten

U wordt bij ons niet geconfronteerd met onverwachte kosten, provisie, opstartkosten, dossierkosten of abonnement. Wij hanteren tevens heldere betaalsituaties zodat u precies weet waar u bij ons aan toe bent. Indien u wilt procederen na een mislukt incasso-traject kan dat bij ons. Wij verzorgen uw Procederen van A tot Z en schakelen namens u een deurwaarder in om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Landelijke Dekking

Onze incasso-dekking is landelijk. Wij werken nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Zo ook voor Incasso Budel of omgeving. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct betaald wordt conform aanwijzingen in onze incasso-brief. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93%.

Stap 1: Incasso-brief

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso. Een gerechtelijk traject bij vorderingen tot € 10.000,- start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Daarenboven zijn wij gerechtigd names u te procederen. Bedoeld traject, dat bestaat uit dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop wordt door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.

Incasso Budel

Incasso Overdragen

Wij willen u als druk ondernemer graag bevrijden van alle administratieve en onnodige rompslomp. Daarom kunt u bij ons uw vordering of factuur online overdragen. Dat kan op veilige en eenvoudige wijze.

Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bel 040 – 7800 963 of dien een Terugbelverzoek in.