Incasso BouwIncasso Indienen
   

Incasso Bouw

Bent u werkzaam in de Bouw en wordt uw factuur of vordering niet betaald? Voelt u zich “koud gezet” door uw klant en hebt u het gevoel dat er geen (spoedige) betaling meer volgt? Of heeft u voorstellen gedaan aan uw klant om een redelijke oplossing te bereiken, maar schuift uw klant tot uw frustratie niet op?

Denk dan aan het inschakelen van JIG als uw Full Service Incassobureau. Hiermee bespaart u tijd en neemt de kans dat u op tijd betaald krijgt aanmerkelijk toe.

Incassogeschil

Geschillen in de bouw gaan meestal over geld. Discussie over meerwerk of gebreken in opgeleverd werk kan ertoe leiden dat facturen (gedeeltelijk) onbetaald blijven. Het komt ook geregeld voor dat opzegging van een aannemingsovereenkomst (art. 7:750 BW) tot juridische geschillen leidt.

In sommige gevallen schort de opdrachtgever zijn betalingsverplichting op, maar in veel gevallen ontbreekt een deugdelijke rechtsgrond of staat het bedrag dat wordt opgeschort totaal niet in verhouding tot hetgeen de aannemer nog aan werkzaamheden moet verrichten. Tijd om een incassobureau in te schakelen.

Waarom Inschakelen?

Simpel. Uw klant dwingt u hiertoe. Er zijn afspraken gemaakt op basis van vertrouwen. U heeft conform afspraak gepresteerd, maar uw klant niet. Als ondernemer in de bouw dient u zelf ook facturen (tijdig) te voldoen voor bijvoorbeeld materialen of ingehuurde arbeidskrachten. Het is een veel gehoorde frustratie bij ondernemers in de bouw, dat zoveel bedrijven te laat betalen. De wederkerige verplichting wordt vaak niet waargemaakt. Een factuur is opeisbaar indien de afgesproken betaaltermijn is overschreden. Klik hier voor meer info over betaaltermijnen.

Tot slot nog een argument. U wilt uw handen vrij hebben om met uw core business bezig te zijn. Liever besteedt u uw tijd aan een klus of werft u nieuwe klanten. Een prima reden om het tijdrovende proces van incasso over te dragen aan een partij, die daarin gespecialiseerd is. U doet waar u goed in bent, wij zorgen er ondertussen voor dat u volledig ontzorgt wordt op incasso-gebied.

Draag uw vordering vandaag nog over aan JIG, landelijk ZZP en MKB specialist.

incasso bouw

Full Service Incasso

Wat kunt u als ondernemer in de Bouw van JIG verwachten? Wij incasseren vorderingen van u en kunnen uw dossier van A tot Z beheren. Van inleidende sommatie tot dagvaarden, en van dagvaarden tot en met executie. U beschikt bij JIG over een vaste Casemanager (contactpersoon/dossierbeheerder) en ervaren juristen staan voortdurend voor u klaar, bijvoorbeeld om te sparren of voor algemeen juridisch advies.

No Cure No Pay

Belangrijk voor u om te weten, is dat wij werken op no cure, no pay-basis. U betaalt ons kantoor uitsluitend als uw klant ons heeft betaald. Voorwaarde is wel dat u ons in staat stelt te incasseren. Meer weten? Lees dan eerst onze basisregels incasso.

Onze kenmerken:
– Meer dan 10 jaar incasso-specialist
– Ervaren Juristen
– Korte Lijnen & No-Nonsense
– Landelijke Dekking

Bijzonderheid:
– Transparante Werkwijze
– Vorderingen tot € 10.000,- kunt u kosteloos stopzetten na afloop de onze invordering.
– Vorderingen vanaf € 10.000 worden behoudens uw stopzetting doorgeleid naar onze deurwaarders.
– Geen vaste kosten of provisie
– Geen Abonnement
– Respect voor uw Klant
– 94% succesratio

T. 040 7800 963