Faillissementsaanvraag

Faillissementsaanvraag

Je hoort het incasso-advocaten vaak en snel roepen: er wordt altijd wel onder dreiging van een faillissement betaald. Maar pas op! Soms wegen de voordelen niet op tegen de risico’s.

Kan een faillissementsaanvraag worden ingezet als incassomiddel? En zo ja, wat zijn de voorwaarden of risico’s?

Geoorloofd instrument of oneigenlijk pressiemiddel?

De incasso-maatregel kan als een boemerang terugkomen indien achteraf blijkt dat het middel onterecht is ingezet. U krijgt u letterlijk de rekening achteraf gepresenteerd.

U kunt in sommige situaties wellicht beter opteren voor een regulier incassotraject bij een incassobureau of deurwaarder. Zaak om wat dieper in te gaan op dit gevoelige onderwerp.

De wanhoop nabij…

U heeft als schuldeiser van alles en nog wat geprobeerd om uw debiteur buitengerechtelijk tot betaling te bewegen. U heeft gebeld, hebt uw debiteur uitgenodigd om langs te komen, er is door u een betalingsregeling aangeboden aslook zijn door u meerdere aanmaningen verstuurd.

In het uiterste geval heeft u zelfs gedreigd met het inschakelen van een incassobureau of deurwaarder. Al deze pogingen blijken vruchteloos. Uw factuur blijft onbetaald en debiteur verdwijnt langzaam maar zeker uit beeld. Communicatie wordt afgekapt. U vermoed dat uw debiteur gewoonweg niet wil betalen terwijl u conform afspraak geleverd hebt. En dat frustreert u enorm.

Faillissementsaanvraag

Wat kunt u doen?

Is er een middel om de druk verder op te voeren? Een juridische maatregel is het aanvragen van het faillissement van uw wanbetaler. Vaak wordt deze maatregel als laatste pressiemiddel ingezet. In de praktijk blijkt dit vaak een effectief middel om uw debiteur alsnog snel te laten betalen.

Is het eigenlijk wel toegestaan om op deze wijze debiteuren tot betaling te dwingen?

Ja, want de Hoge Raad heeft beslist [ECLI:NL:HR:1996:ZC2146] dat een faillissementsaanvraag mag worden ingezet als incassomiddel.

Wat is een faillissementsaanvraag?

Een faillissementsaanvraag is feitelijk niet meer dan een verzoek aan de rechter, waarin u als schuldeiser uitlegt dat uw debiteur uw facturen niet betaalt. Tevens spreekt u daarbij het vermoeden uit dat er meerdere schuldeisers zijn en dat het bedrijf van uw debiteur om die reden failliet verklaard moet worden.

Procedure

Het aanvragen van het faillissement van een schuldenaar gebeurt via een advocaat.

Nadat deze het verzoekschrift bij de rechtbank heeft ingediend wordt er een datum gepland waarop behandeling van de faillissementsaanvraag plaats vindt vinden. Ook uw debiteur ontvangt een oproep om op de bewuste zitting te verschijnen. Afhankelijk van de dag waarop de faillissementszitting gehouden wordt kan dit één tot drie weken duren nadat de aanvraag verzonden is.

Kans op snelle betaling

De kans is dat uw debiteur onder de druk bezwijkt en alsnog alle openstaande rekeningen betaalt.

Veel debiteuren willen een faillissement (uit schaamte) voorkomen en betalen voordat de rechter uitspraak doet of zelf al voordat de zitting plaats vindt. Dreigen met een faillissement kan dus behoorlijk rendabel zijn.

Geen steunvordering vereist

Groot voordeel is voorts dat u in deze fase nog niet hoeft te bewijzen dat er meerdere schuldeisers zijn.

Een steunvordering – waarmee de pluraliteit van schuldeisers wordt aangetoond – is in deze fase niet vereist. Het afschrikmiddel kan dus vrij snel, relatief goedkoop en eenvoudig ingezet worden.

Maar is het ook risicoloos?

Nee, dat is het zeker niet. Wij als incassopartner adviseren onze klanten altijd om bij voorkeur over een steunvordering te beschikken, want voor een daadwerkelijke faillietverklaring is dit wel een wettelijk vereiste.

Indien de procesregels onvoldoende worden gevolgd, bestaat het risico om achteraf – indien er wel degelijk een faillissement wordt uitgesproken – door de rechter veroordeeld te worden in de kosten van het faillissement.

Trap dus niet in de verhalen van snelle incasso-cowboys dat er altijd wel onder dreiging van een faillissement wordt betaald.

Soms wegen de voordelen gewoonweg niet op tegen de risico’s. De incasso-maatregel kan dan als een boemerang terugkomen. U kunt dan wellicht toch beter kiezen voor een regulier incassotraject bij een incassobureau of deurwaarder.