Factuur wordt niet betaald

Factuur Wordt Niet Betaald. Wat Nu?Factuur wordt niet betaald

Niets is zo frustrerend dan dat uw factuur niet betaald wordt terwijl uzelf wel conform afspraken gepresteerd hebt. Wat kunt u daartegen doen?

Informatieve benadering

Aan te raden is dat u eerst bij uw klant informeert waarom uw factuur niet betaald wordt. U kunt dit doen met een betalingsherinnering. Een (schriftelijke) herinnering is meestal vriendelijk van aard en heeft een informerend karakter.

U checkt of uw klant de factuur daadwerkelijk ontvangen heeft en of er een reden is dat de factuur ondanks het verstrijken van de betalingstermijn nog open staat.

Soms is een simpele actie voor de klant al voldoende om tot betaling over te gaan. Dat kan via de mail, app of telefoon.

Soms wordt een aanvullende afspraak gemaakt, bijvoorbeeld over betaling in termijnen of het crediteren van (een deel van) de factuur.

Formele Benadering

Wanneer uw klant niet in gesprek wil gaan over de betaling of niet meer reageert op berichten, is het tijd om een formele aanmaning te sturen.

Daarmee neemt u een dwingende houding aan.

Indien u consumenten als klant hebt, is het wettelijk verplicht om een formele ingebrekestelling te sturen. Dit wordt ook wel een veertiendagenbrief genoemd.

Pas nadat de termijn in de ingebrekestelling is verstreken, mogen er incassokosten berekend worden. In dat geval moet wel het bedrag aan incassokosten netjes vermeld staan in de brief.

Lees hier verder over de ingebrekestelling.

Voor zakelijke klanten hoeft niet eerst een ingebrekestelling verstuurd te worden alvorens er incassokosten berekend worden, al mag dat wel natuurlijk. De percentages zijn bij consumenten wettelijk bepaald.

Factuur wordt niet betaald

Incasso Uitbesteden

Leidt de formele benadering niet tot betaling van uw factuur, dan kunt u een incassobureau inschakelen.

Uw factuurbedrag wordt verhoogt met toepasselijke incassokosten en rente. Uw klant wordt gesommeerd de verhoogde vordering aan het incassobureau te betalen. Wordt dat niet gedaan, dan riskeert uw klant een Procederen.

Juridisch Incassokantoor Geldrop

Juridisch Incassokantoor Geldrop is reeds jaren gevestigd in Centrum-Geldrop. Onze ervaren incasso-juristen onderhouden intensief contact met uiteenlopende bedrijven en ondernemers uit heel Nederland. Ons kantoor opereert landelijk.

In ons klanten-bestand zitten grote bedrijven, maar ook zzp’ers. Laatste groep ondernemers is veelal onbekend met incasso-land en is kwetsbaar bij wanbetalingen.

Het is onze taak om ieder bedrijf een opmaat-incasso te presenteren. Incasso moet passen bij uw behoefte alsook aansluiten bij uw bedrijfsfilosofie

Landelijke Dekking

Onze dekking is landelijk. Wij werken nauw samen met uiteenlopende specialisten, waaronder deurwaarders, recherchekantoren, advocaten & juristenkantoren. Wij werken bij gerechtelijke incasso’s samen met uiteenlopende deurwaarderskantoren verspreid over het hele land.

Heldere Betaalsituaties

In de meeste gevallen blijft onze incasso-service gratis, maar in uitzonderlijke gevallen zijn kosten helaas onvermijdelijk. Dat hangt af van de uitkomst in uw zaak. Wij noemen dat betaalsituatie.

Binnen onze incassotrajecten kunnen zich grofweg vier betaalsituaties voordoen. Dit bepaalt in hoeverre onze dienstverlening verder in het incasso-proces gratis blijft.

Maak altijd aan de voorkant een afweging hoe ver u bereid bent te gaan. Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van het gewenste resultaat? Bent u bereid kosten te maken indien uw klant verweer voert? En, bent u bereid door te pakken naar de rechter om betaling af te dwingen.

Allemaal vragen die u uzelf voorafgaand aan uw uiteindelijke beslissing wat ons betreft dient te stellen.

No Cure No Pay Incasso

Indien uw vordering hoger is dan € 250,- wordt uw incasso op basis van No Cure No Pay-formule afgewikkeld. U wordt niet geconfronteerd met dossierkosten of provisie.

Bij onze No Cure No Pay-service dient het te gaan om binnenlandse facturen vanaf € 250,- waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren. Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u van de Belastingdienst achteraf weer netjes terug. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden onze BTW-kosten direct door uw klant voldaan.

Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 94% geslaagde incasso.

Gerechtelijke Incasso

Voor Gerechtelijke Incasso vragen wij eerst uw uitdrukkelijke instemming indien uw vordering lager is dan 10.000,-. U wordt dus altijd vooraf geconsulteerd en voorzien van een heldere kosten-indicatie. Op deze wijze kunt u na afloop van de minnelijke incasso zelf afwegen of meteen gerechtelijke procedure wenst te starten.

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- geeft u ons automatisch opdracht namens u te procederen indien nodig. Het komt overigens zelden voor dat bij zulke hoge vorderingen door opdrachtgevers eigenhandig wordt afgezien van gerechtelijke incasso indien blijkt dat buitengerechtelijke incasso niet het gewenste resultaat heeft bewerkstelligd. Wegschrijven van zodanig verlies is normaliter geen optie.

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!