Deurwaarder Helmond

Deurwaarder Helmond

Deurwaarder Helmond of JIG?

Zoekt U een Deurwaarder in Helmond of omgeving? Denk dan ook aan het inschakelen van Juridisch Incassokantoor Geldrop. Wij zijn een Full Service Incassobureau en kunnen uw incasso van A tot Z verzorgen: van incasso-brief tot en met procederen ten overstaan van de rechter en executie. Daartoe werken wij samen met veel keten-partners zoals advocatenkantoren en deurwaarderskantoren in het hele land. Onze incasso-dekking is landelijk.

Deurwaarder Helmond

No Cure No Pay Incasso

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt 100% No Cure No Pay. Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen van € 250,- en hoger en waartegen geen juridisch verweer wordt gevoerd.

Vordering vanaf € 10.000,-

In het geval uw vordering of factuurbedrag hoger is dan € 10.000,- zijn wij automatisch gerechtigd een gerechtelijke incasso op te starten indien de buitengerechtelijke incasso niet geslaagd is. Normaliter wordt hiertoe ook zelf beslist door opdrachtgevers gelet op de hoogte van de vordering. Wegschrijven van de vordering is eigenlijk geen optie. Indien u onverhoopt toch eenzijdig de incasso wilt stopzetten, dan geldt bij vorderingen van € 10.000 en hoger dat u bij eenzijdige stopzetting de toepasselijke incassokosten en rente aan ons kantoor verschuldigd bent. Voor gerechtelijke incasso’s bij vorderingen of factuurbedrag(en) onder de € 10.000,- behoeven wij altijd uw uitdrukkelijke instemming/toestemming.

Geen provisie

Deurwaarders werken over het algemeen op basis van (vaste) provisie, ongedacht het resultaat in uw zaak. Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop is dat anders: uw belang is ons belang geworden via het No Cure No Pay-concept. Indien wij niets incasseren, kosten wij niets.. En, indien wij alles incasseren, kosten wij ook niets. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

Gerechtelijke Incasso

Voor gerechtelijke Incasso vragen wij eerst uw uitdrukkelijke instemming indien uw vordering lager is dan 10.000,-. U wordt dus altijd vooraf geconsulteerd en voorzien van een heldere kosten-indicatie. Op deze wijze kunt u na afloop van de minnelijke incasso zelf afwegen of meteen gerechtelijke procedure wenst te starten.

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- geeft u ons automatisch opdracht namens u te procederen indien nodig. Het komt overigens zelden voor dat bij zulke hoge vorderingen door opdrachtgevers eigenhandig wordt afgezien van gerechtelijke incasso indien blijkt dat buitengerechtelijke incasso niet het gewenste resultaat heeft bewerkstelligd. Wegschrijven van zodanig verlies is normaliter geen optie.

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij succesvol incasseren.

Wel dient u onze BTW-kosten te voldoen, maar deze krijgt u van de Belastingdienst achteraf weer netjes terug. Hierdoor ontvangt u uw factuurbedrag of vordering volledig terug. Bent u geen BTW-ondernemer? Dan worden onze BTW-kosten direct door uw debiteur voldaan. Hoe dan ook, uw debiteur betaalt onze kosten.

Deurwaarder Helmond

Vaste Werkwijze

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct door debiteuren betaald wordt. Tellen we daar betalingen via de constructie van gespreide betaling bij op dan komen wij uit op 93% geslaagde incasso.

Stap 1: Incasso-brief

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso. Een gerechtelijk traject bij vorderingen tot € 10.000,- start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Daarenboven zijn wij gerechtigd names u te procederen. Bedoeld traject, dat bestaat uit dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop wordt door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.

Online Incasso

Wat hebben wij nodig voor online incasso? Een afschrift van uw factuur of vordering, voorzien van persoonlijke gegevens zijn voldoende om met uw buitengerechtelijke incasso tegen No Cure No Pay formule aan de slag te gaan. Wij controleren uw online aanvraag op juistheid en volledigheid en gaan na goedkeuring direct voor u aan de slag.

Heldere Incasso-Voorwaarden

Geïnteresseerd in onze No Cure No Pay-dienstverlening? Raadpleeg eerst onze incasso-voorwaarden. Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft volledige transparantie na en doorbreekt de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureau’s er vaak op na houden.

U wordt bij ons niet geconfronteerd met onverwachte kosten, provisie of verplicht abonnement.

>> Incasso Indienen <<

Heeft u een vraag of wilt u een vordering indienen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Bel 040 – 7800 963 of vul het Contactformulier in.
 

Algemene Voorwaarden | No Cure No Pay Voorwaarden | Betaalsituaties | Voorbeeldbrieven | Tips Onbetaalde Factuur | Vraag & Antwoord