Waarom Bellen naar uw Klant Loont

 

Artikel

Bellen blijkt een effectieve manier om een buitengerechtelijke oplossing te construeren bij wanbetaling. Veel bedrijven vinden het lastig om een klant telefonisch te benaderen als het gaat om de betaling van openstaande facturen. Dat is zeker het geval bij belangrijke klanten dan wel klanten met grote orders. Toch loont het in veel gevallen om uw klant te bellen. In dit artikel bespreken wij waarom bellen naar uw klant loont.

Know Your Case

Ieder incasso-dossier is uniek en daarmee samenhangend iedere klant. Het is verstandig om niet altijd te formeel aan te vliegen met incasso-procedures en eerst eens op persoonlijke wijze te informeren bij uw klant waarom er een achterstand in betaling is opgetreden en wat u daarin eventueel kunt betekenen.

Mogelijk dat ziekte of (tijdelijk) verminderde cashflow als gevolg van externe factoren (Corona, Oorlog etc) een rol speelt.

Ook kan het zijn dat uw klant niet tevreden is met de uitvoering van werkzaamheden door uw bedrijf. In laatstbedoeld geval dient u te onderzoeken of er sprake is van gebreken aan uw kant dan wel niet-nakoming van afspraken. Eventueel kunt u tot herstel over gaan waarna alsnog betaald kan worden door uw klant. Komen partijen er niet samen uit, dan dreigt ene juridische procedure ten overstaan van de rechter.

Bij onvoorziene verminderde financiële positie kunt u een redelijke aflossingsregeling voorstellen dan wel uitstel van betaling verlenen. Zeker bij vaste en betrouwbare klanten is deze constructie aan te bevelen.

Nabellen Loont

In veel gevallen wordt er langs elkaar heen gecommuniceerd dan te emotioneel gecommuniceerd. Zeker bij betalingsherinneringen en/of sommaties.

U of uw klant begrijpen elkaar niet of reageren op verschillende momenten op uiteenlopende berichten waardoor partijen het overzicht en daarmee de kern van de kwestie kwijt raken. Een conflict dreigt en schriftelijke correspondentie wordt genegeerd. Escalatie ligt op de loer.

Dit kunt u voorkomen door (tijdig) telefonisch contact op te nemen met uw klanten. Door rechtstreeks te praten kunt u de gemoedstoestand van uw klant redelijkerwijs inschatten en daarop anticiperen.

Wellicht hebben bepaalde zaken of brieven extra toelichting nodig of kunt u een opmaat oplossing aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsregeling.

Indien u nabelt maakt u uw klant ook belangrijker: deze voelt zich door uw persoonlijke inspanning sneller serieus genomen en is bijgevolg eerder bereid mee te bewegen richting een oplossing.

No Time To Duck

Onaangekondigd telefonisch contact met uw klant zorgt ervoor dat zij u minder makkelijk kunnen negeren/ontlopen. Bij een persoonlijk telefoongesprek kunt u direct vragen waarom er nog geen betaling is gedaan. U kunt de klant wijzen op eventueel verzonden herinneringen en/sommaties. Bovendien kunt u nogmaals benadrukken dat u een minnelijke oplossing nastreeft en kosten wilt voorkomen bij uw klant. Een betalingsregeling dan wel uitstel van betaling is - mist opportuun en voorzien van garanties - bespreekbaar. Door dit te melden is de kans groter dat uw klant alsnog overgaat tot betaling van openstaande facturen.

Direct Antwoord

Doordat u met een telefonisch onderhoud direct een reactie ontvangt kunt u als schuldeiser direct onduidelijkheden ophelderen dan wel inspringen op een bepaalde behoefte. U weet immers hoe uw klant over de situatie denkt en daarmee of een minnelijke oplossing opportuun is. Hiermee bespaart u veel tijd en mogelijk ook geld.

Zoals eerder opgemerkt zullen klanten sneller tot betaling overgaan na een telefonisch gesprek. Dit zorgt ervoor dat u minder tijd kwijt bent aan het voldaan krijgen van uw facturen en u zich weer sneller kunt richten op uw core business.

Incasso door JIG

Heeft u liever hulp bij het innen van openstaande facturen en laat u het bellen liever over aan externe specialisten?

Geef dan uw vordering uit handen aan JIG. JIG heeft jarenlange ervaring en kan goed inschatten op welke wijze een bepaalde klant het meest effectief benaderd dient te worden. JIG zorgt ervoor dat uw vordering of factuur betaald wordt. Er wordt gewerkt op basis van No Cure No Pay.

 
 
 

100% No Cure No Pay | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven