Signalen Aankomend Faillissement


Artikel

In dit artikel bespreken wij enkele signalen van een aankomend faillissement. In sommige gevallen wordt een schuldeiser geconfronteerd met een onverwacht faillissement van een klant. Paniek breekt uit omdat betaling van de opeisbare hoofdsom niet meer in de lijn der verwachting ligt.

Bij veel faillissementen hebben de Belastingdienst en banken hoge vordering uitstaan en snoepen zij als preferent schuldeiser reeds een groot deel van de taart reeds op. Voor de overige schuldeisers blijft ene klein stukje van de taart over wat ook nog eens verdeeld moet worden. Kortom, een penibele situatie.

Een aankomend faillissement hoeft lang niet altijd onopgemerkt te blijven. Indien u de signalen herkent kunt u pro-actief handelen en mogelijk de schade voor uw bedrijf beperken.

Damage Control

In veel gevallen zijn er in een relatief vroeg stadium signalen op te merken die wijzen op een naderend faillissement. Wanneer een schuldeiser bedoelde signalen tijdig opmerkt kan er mogelijk aan "damage control" worden gedaan. Denk aan het stoppen met leveren van goederen of diensten dan wel een lopende betalingsregeling omzetten naar directe betaling van het volledig openstaande bedrag.

Signalen Aankomend Faillissement

Signalen

1. Late betaling van facturen

Indien uw klant zonder uitleg verzuimt om uw facturen te betalen is dit een hard signaal dat er iets fundamenteel verkeerd is binnen het bedrijf van uw klant. Zo kan er sprake zijn van slechte controle van boekhouding dan wel laksheid, maar in de meeste gevallen kan dit verzuim duiden op betalingsproblematiek. Zeker waneer u binnen uw branche verneemt dat er meerdere schuldeisers zijn. U dient dan direct een incasso-traject op te starten om mogelijk toekomstige schade te beperken.

2. Grote of vaste klanten weg

Wanneer een of meerdere grote dan wel vaste klanten afscheid nemen van een bedrijf heeft dit grote impact. Vaak zorgen deze klanten voor 70-80 procent van de bedrijfsomzet. Gaan grote klanten opeens weg en sluiten zij zich aan bij een directe concurrent van uw klant? Dan is dit een heel sterk signaal dat er moet worden ingegrepen om faillissement te voorkomen.

3. Functie-wisselingen

Wanneer er in korte tijd veel mensen uit hoge functies uit een bedrijf verdwijnen, is dit veelal een (vroeg)teken dat het bedrijf in onrustig vaarwater terecht gekomen is. Tijd om waakzaam te zijn en uw debiteurenbeheer te intensiveren.

4. Afname Orders

Ziet of verneemt of u dat er bij uw klant/leverancier over een langere periode mindere orders worden afgenomen of dat leveringen en bestellingen drastisch teruglopen? Dit zijn (vroeg)signalen dat er bij uw klant of leverancier iets niet goed gaat. Dit beeld wordt versterkt wanneer dit in een periode gebeurt waarin er onder normale omstandigheden geen veranderingen merkbaar zijn binnen het bedrijf.

5. Doorvoeren van grote veranderingen

Ieder bedrijf dan wel iedere ondernemer wil besparen, zeker in een tijd na Corona, tijden van grote conflicten en onzekerheid. Bijgevolg ontstaan zeer hoge energiekosten en toenemende inflatie. Daarbij komt nog eens de zorg om het milieu. Ook op dat front kan gesproken worden van een heuse crisis. In deze tijd geld besparen en buffers aanleggen, daar is op zich niets mis mee.

Maar, worden er ineens drastische (bedrijfs)veranderingen doorgevoerd om - op korte termijn - geld te besparen? Dan is dit vaak wel een teken dat er iets niet goed zit. Als ineens de hele structuur op de schop moet om geld te besparen, dan wijst dit vaak op dreigend faillissement dan wel een laatste alles of niets poging om het uit te stellen.

6. Koerswijziging

Indien een bedrijf de focus verlegt naar een andere branche dienen schuldeisers alert te zijn. Het kan zijn dat dit onderdeel is van een doordacht marketingplan en dat de switch financieel opgevangen kan worden

Maar indien opeens en zonder externe aankondiging het assortiment verandert dan wel de doelgroep of filosofie van een bedrijf volledig gewijzigd wordt, duidt dit veelal op bedrijfsproblemen.

Een spontane wisseling van branche vindt nooit zomaar plaats. In de meeste gevallen is dit een noodgedwongen beslissing om het tij te keren.

Signalen Aankomend Faillissement

7. Gedwongen ontslagen en verloop

Zijn er binnen een relatief korte periode veel (gedwongen) ontslagen, worden contracten niet meer verlengd of vindt er groot verloop van personeel plaats? Dan is dit een duidelijk signaal dat een bedrijf niet alles op orde heeft. Met name (veel) gedwongen ontslagen zijn een duidelijk teken van een aankomend faillissement. Ook het afstoten van een bepaalde bedrijfstak waardoor er veel mensen ontslagen worden kan een naderend faillissement inhouden.

 

Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven