Marktconforme prijs of vaste prijs?

 

Rechtspraak

Rechtspraak, ECLI:NL:RBGEL:2021:3238, Rechtbank Gelderland, Datum uitspraak, 30-06-2021, Zaaknummer C/05/377231 / HZ ZA 20-382, Inhoudsindicatie: Geschil over tussen partijen gemaakte prijsafspraken. Vaste prijzen overeengekomen? Marktconforme prijsafspraak? Vordering tot betaling van facturen toegewezen


Geschil

Het geschil gaat in de kern over de tussen partijen gemaakte prijsafspraken. Van Barneveld stelt dat partijen vaste drukprijzen zijn overeengekomen, welke zijn vastgelegd in de e-mail van 4 december 2015 (zie 2.2.). Deze prijzen zijn nadien nooit gewijzigd. Den Nijebroeck heeft de facturen tussen 2016 en eind 2019 ook altijd zonder protest voldaan.

Den Nijebroeck erkent dat de tussen partijen gemaakte afspraken, waaronder de prijzen, zijn vastgelegd in voormelde e-mail van 4 december 2015. Den Nijebroeck voert echter aan dat partijen toen tevens hebben afgesproken dat marktconforme prijzen zouden worden gehanteerd. De prijzen zouden dus moeten worden aangepast als ze niet meer marktconform zouden zijn. De prijzen uit de e-mail van 4 december 2015 zijn sinds 2018 niet meer marktconform. Desondanks heeft Van Barneveld vastgehouden aan de oude prijsafspraken.

Rechtbank

De rechtbank volgt het verweer van Den Nijebroeck niet. Zij overweegt daartoe het volgende. Den Nijebroeck betoogt ter onderbouwing van haar verweer in de eerste plaats dat zij bij het aangaan van de overeenkomst heeft benadrukt dat het hanteren van marktconforme prijzen van wezenlijk belang was voor een rendabele exploitatie.

Volgens Den Nijebroeck heeft Van Barneveld haar toen voorgehouden dat zij op marktconforme prijzen kon rekenen. Van Barneveld heeft dit weersproken.

De e-mail van 4 december 2015 biedt voor het betoog van Den Nijebroeck geen steun; de term ‘marktconform’ komt hierin niet voor. De stelling van Den Nijebroeck dat Van Barneveld in de e-mail van 12 december 2019 (zie 2.3.) het bestaan van de afspraak dat marktconforme prijzen zouden worden gehanteerd, erkent, vindt evenmin steun in de desbetreffende e-mail. Ook hierin komt het woord ‘marktconform’ niet voor. In de e-mail wordt alleen aan Den Nijebroeck toegezegd dat zij 10% korting krijgt indien zij de facturen binnen één maand betaalt.

Het argument van Den Nijebroeck dat Van Barneveld in de e-mailwisseling tussen partijen niet betwist dat er een marktconforme prijsafspraak is gemaakt, treft volgens de rechtbank geen doel. In de e-mail van 13 januari 2020 reageert Van Barneveld slechts op de stellingen van Den Nijebroeck over de prijzen. Dat Van Barneveld in de e-mails niet expliciet ontkent dat partijen marktconforme prijzen zijn overeengekomen, levert geen erkenning daarvan op.

Tijdens de mondelinge behandeling en in de dagvaarding heeft Van Barneveld bovendien betwist dat partijen een marktconforme prijsafspraak hebben gemaakt. Van Barneveld heeft daarbij nader toegelicht welke prijsafspraken tussen partijen gemaakt waren.

Van Barneveld heeft onder andere aangegeven dat er een toeslag van 10% wordt gerekend wanneer Den Nijebroeck kiest voor duurder papier, dat Den Nijebroeck een korting van € 200,00 heeft gekregen tot eind 2017 en dat Van Barneveld een korting heeft aangeboden aan Den Nijebroeck van 10% indien zij de facturen binnen een betaaltermijn van één maand zou betalen.

Deze uitleg stemt overeen met de door Van Barneveld gestuurde facturen. Van Barneveld heeft daarmee het verweer van Den Nijebroeck dat partijen marktconforme prijzen hebben afgesproken gemotiveerd betwist. Den Nijebroeck is dan ook niet in haar verweer is geslaagd. De rechtbank gaat er derhalve van uit dat partijen met elkaar vaste prijsafspraken zijn overeengekomen, zoals neergelegd in voormelde e-mail van 4 december 2015. De vraag of deze prijzen marktconform zijn, behoeft daarmee geen verdere bespreking.

Bewijspositie goed regelen

Het moge duidelijk zijn dat het van cruciaal belang is wat partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst over en weer zijn overeengekomen omtrent marktconforme prijzen. Wordt hier rekening mee gehouden bij het aangaan van de overeenkomst of niet? Welke verwachting mogen partijen over en weer hieromtrent hebben?

Indien er niets schriftelijk geregeld dan wel (voorafgaand aan de overeenkomst) expliciet verklaard is omtrent de doorwerking van marktconforme prijzen, wordt het een hele kluif om aan te tonen dat het hanteren van marktconforme prijzen wel degelijk insteek van de overeenkomst was. Een geslaagd beroep op dwaling wordt dan tevens heel erg lastig.

Zorg er altijd voor dat bij het aangaan van een contractuele afspraak aandacht wordt besteed aan het onderwerp marktconforme prijzen. Denk hierover na en probeer tot afspraken tot komen op dit punt met wederpartij. Doorwerking van marktconformiteit vindt enkel plaats indien er schriftelijke afspraken hieraan ten grondslag liggen. Is er niets geregeld en bestrijdt wederpartij de doorwerking van marktconforme prijzen, dan wordt teruggevallen op de vaste en overeengekomen prijs.

 
 
 

100% No Cure No Pay | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven