Blog Incasso


Verrekening

Februari 2020 - Verrekening is een juridisch fenomeen, maar komt ook in het dagelijks leven ontelbaar keer voor. U heeft vast wel eens een door u betaald etentje ‘weggestreept’ tegen een etentje eerder door een collega of vriend betaald. Ook in een B2B of B2C-verhouding (handelsrelatie) kan er worden verrekend. Als partijen in onderling overleg verrekenen, zal dit normaliter niet tot problemen leiden. Soms verrekend een van de partijen en instaat er een juridische discussie.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Februari 2022 - In de gewijzigde Wgs is vroegsignalering van schulden expliciet vastgelegd als (regie)taak van gemeenten. De wet komt daarmee tegemoet aan een behoefte vanuit de praktijk om signalen over (vermoedens van) problematische schulden te kunnen delen. Op basis van de wettelijke regeling is een meldplicht voor o.a. verhuurders opgenomen als het gaat om signalering van betalingsachterstanden.
Stelplicht geleden schade (meetfout makelaar)

Januari 2022 - Hoe zwaar is de stelplicht van koper als vast is komen te staan dat een makelaar onrechtmatig heeft gehandeld als gevolg van een meetfout? De Hoge Raad overweegt in zijn arrest hieronder.Betaaltermijn facturen

November 2021 - Recentelijk zijn de regels rondom de betalingstermijnen van facturen aangescherpt. Dit is gebeurd omdat vooral grote bedrijven vaak lange termijnen hanteerden, soms wel tot 90 dagen. Door de wettelijke aanscherping zijn kleinere bedrijven beter beschermd. Maar is geldt dan nu als betaaltermijn? Hoog tijd om e.e.a. dadelijk en overzichtelijk op een rijtje te zetten.

>> Lees VerderOnbetaalde Factuur (tips)

Januari 2021 - Grote kans dat u als ZZP’er of MKB er al eens mee te maken heeft gehad. Een klant die ondanks (schriftelijke) herinnering niet betaalt. Dit terwijl u wel conform afspraken gepresteerd hebt. Wellicht heeft u zelfs investeringen gedaan. Hoe zorgt u dat een niet-betaalde factuur alsnog door uw klant wordt voldaan? En, hoe realiseert u klantbehoud? Wij geven enkele tips.

>> Lees VerderIncassohandeling na 14-dagenbrief?

December 2021 - De rechtspraak was tot 2014 verdeeld over de vraag of de incassokosten direct na die veertien dagen verschuldigd worden, of dat daarvoor nog een nadere incassohandeling moest worden verricht.

>> Lees VerderMeerwerk

April 2021 - Meerwerk zorgt voor verhoging van de vooraf afgesproken prijs. En hier zit ook direct het pijnpunt, want geschillen in de bouw gaan namelijk meestal over geld. Discussie over meerwerk-facturen of gebreken in opgeleverd werk kan ertoe leiden dat facturen (gedeeltelijk) onbetaald blijven. Als u niets doet blijft u zelf met de rekening zitten. Lees wat u zelf kunt doen in geval van meerwerk niet betaald en hoe u niet betaald meerwerk kunt laten incasseren.

>> Lees VerderDe Ingebrekestelling

November 2020 - De ingebrekestelling is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten. Hierbij wordt een redelijke termijn gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn heeft gepresteerd, dan is hij in verzuim. Wat geldt ten aanzien van de ingebrekestelling? Wanneer moet deze ingezet worden en welke formele vereisten gelden er?

>> Lees VerderOpschorting

Maart 2021 - De ingebrekestelling is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten. Hierbij wordt een redelijke termijn gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn heeft gepresteerd, dan is hij in verzuim. Wat geldt ten aanzien van de ingebrekestelling? Wanneer moet deze ingezet worden en welke formele vereisten gelden er?

>> Lees VerderWaarom bellen met uw klant loont

Oktober 2021 - Bellen blijkt een effectieve manier om een buitengerechtelijke oplossing te construeren bij wanbetaling (onbetaalde facturen). Veel bedrijven vinden het lastig om een klant telefonisch te benaderen als het gaat om de betaling van openstaande facturen. Dat is zeker het geval bij belangrijke klanten dan wel klanten met grote orders. Toch loont het in veel gevallen om uw klant te bellen. JIG legt uit waarom.

>> Lees VerderOpzegging Aannemingsovereenkomst

December 2021 - Geschillen in de bouw gaan meestal over geld. Het komt in het verlengde hiervan geregeld voor dat opzegging van een aannemingsovereenkomst (art. 7:750 BW) tot juridische geschillen leidt. Hoewel de hoofdregel geldt dat opzeggen is toegestaan, blijkt dat partijen er over en weer in de dagelijkse praktijk niet samen uitkomen. Hoe luiden de regels en wat kunt u zelf doen om een conflict te voorkomen?

>> Lees Verder
Aansprakelijkheid bestuurder na mededeling ex artikel 23 Wet Bpf 2000

Fenruari 2022 - Art. 23 Wet Bpf 2000 regelt de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders van een rechtspersoon voor de deelnemingsbijdragen die de rechtspersoon verschuldigd is aan een bedrijfstakpensioenfonds. Kan deze aansprakelijkheid zich ook uitstrekken over een periode na mededeling van betalingsonmacht? De Hoge Raad beantwoord deze vraag bevestigend.

>> Lees Verder


Verjaring Factuur

December 2020 - Als schuldeiser kunt u een openstaande factuur niet eeuwig incasseren. Een factuur is (als onderdeel van een rechtsvordering) onderhevig aan verjaring. Daarmee heeft iedere factuur een uiterste houdbaarheidsdatum.

>> Lees VerderWat als een BV Ontbonden is?

Mei 2021 - Stelt u zich eens voor. U heeft een vordering op een BV, maar deze BV blijkt bij navraag ontbonden te zijn. Uw grootste angst of nachtmerrie komt uit. Wat kunt u als schuldeiser van de BV nog doen? En, wat kunt u verwachten? Mag een BV eigenlijk welk ontbonden worden? Tijd om nader hierop in te zoomen.

>> Lees Verder
Huurkorting Corona

Oktober 2021 - Bestaat er recht op huurkorting vanwege de coronacrisis? In sommige gevallen wel, zo oordeel de Hoge Raad in zijn prejudiciële beslissing.

>> Lees Verder


 
De vermelde data betreft telkens de laatste update/redactionele wijziging van het betreffende artikel. Zie voorts disclaimer voor gebruik.