Betalingsregeling

Betalingsregeling Debiteuren

Verzoek tot gespreide betaling

Bent u bereid tot voldoen aan uw incasso-verplichting, maar kunt u uw openstaande schuld niet in één keer betalen? Dan denken we graag met u mee over een Betalingsregeling die past bij uw portemonnee. We houden hierbij rekening met de hoogte van de vordering en uw persoonlijke situatie. Het is echter uw schuldeiser die bepaalt of hij akkoord gaat met uw voorstel tot gespreide betaling.

Om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling dient u zich pro-actief op te stellen en tijdig te reageren op onze incasso-brief. Indien u tijdig reageert, wordt uw betalingsverzoek in behandeling genomen.

Betalingsovereenkomst

Bij akkoord op uw verzoek (in te dienen via info@incassokantoorgeldrop.nl) tot gespreide betaling wordt door ons een redelijk voorstel tot gespreide betaling gedaan. Weigering van dit voorstel leidt tot hervatting van de incasso-procedure en volledige en directe opeisbaarheid van uw schuld. Indien u akkoord gaat volgt een schriftelijke bevestiging van de afspraken middels een betalingsovereenkomst. Deze gaat automatisch na vijf dagen in werking. Klik hier voor een voorbeeldbrief van een verzoek tot betalingsregeling.

Indien blijkt dat u de overeenkomst tot gespreide betaling niet nakomt, komt de regeling per direct te vervallen en wordt uw resterende schuld terstond en volledig opeisbaar. De incasso-procedure wordt in dat geval hervat en aanvullende incasso-kosten kunnen hieruit voortvloeien.

Schuldhulp

Wilt u wel uw openstaande schuld betalen, maar bent u het overzicht volledig kwijt en weet u hierdoor niet wat u maandelijks voor aflossing kunt missen? Schakel dan direct professionele hulp in. Het is belangrijk dat u snel de weg naar schuldhulpverlening vindt en dat een professioneel schuldhulpverlener met ons kantoor in contact treedt om de schuldproblematiek te duiden alsook op te lossen via een Betalingsregeling. Klik op de link BudgetMaatje voor schuldhulpverlening in de gemeente: Budgetmaatje Geldrop. U kunt ook aankloppen bij uw gemeente. Voor Geldrop klik op Schuldhulpverlening Geldrop-Mierlo voor meer info.