Betaalsituaties

Betaalsituaties

In de meeste gevallen is en blijft onze buitengerechtelijke incasso-service gratis.

In uitzonderlijke gevallen zijn kosten helaas onvermijdelijk. Dat hangt af van de uitkomst in uw zaak. Wij noemen dat betaalsituatie.

Wij adviseren u deze pagina door te nemen, zodat u weet wat u van ons mag en kunt verwachten.

Transparante Tarieven

Juridisch Incassokantoor Geldrop is volledig transparant in haar tarieven.

Daarmee doorbreken wij de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarderskantoren en incassobureau’s erop na houden.

Vier Betaalsituaties

Grofweg kunnen zich vier betaalsituaties voordoen in de buitengerechtelijke incasso.

Deze categorieën bepalen in hoeverre onze dienstverlening gratis is dan wel gratis blijft.

Omdat “No Cure No Pay” niet (helemaal) hetzelfde is als “Gratis” hanteren wij deze categorieën. Daarnaast staat No Cure No Pay los van Gerechtelijke Incasso.

Of een gerechtelijk traject een verplicht verlengstuk is van onze incasso-dienstverlening, hangt af van de hoogte van uw vordering. Daartoe verwijzen wij naar onze incasso-regels.

Betaalsituaties

(1) Cure and No Pay

Uw debiteur betaalt het volledige bedrag, met inbegrip van verschuldigde rente en incassokosten. In deze situatie ontvangt u uw factuurbedrag volledig terug.

De door ons bij debiteur geïncasseerde incassokosten en rente vormen het honorarium van JIG.

U betaalt in deze betaalsituatie helemaal niets aan onze interventie en ontvangt uw factuurbedrag altijd 100% terug.

Deze betaalsituatie noemen wij Cure and No Pay. Voor u is de incasso volledig gratis aangezien de kosten voldaan zijn door uw debiteur.

(2) Cure and Pay

De hoofdsom wordt na onze tussenkomst betaald door uw debiteur, maar niet de buitengerechtelijke kosten en rente. 

Wij noemen deze betaalsituatie Cure and Pay.

Ondanks volledige betaling van uw factuur blijft een gedeelte van de incasso-vordering onbetaald. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt onze kosten aan u door te belasten.

De declaratie van JIG is in dat geval gelijk aan de toepasselijke incassokosten en rente. JIG biedt u de gelegenheid een afzonderlijke incasso-procedure te starten om uw kosten op uw debiteur in tweede instantie op uw debiteur te verhalen. Wij regelen dat graag voor u.

(3) No Cure, No Pay

In het geval er buiten uw toedoen (helemaal) geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook, dan kan er vanzelfsprekend ook niets aan u worden doorbelast.

Wij dragen hier het risico van het niet-slagen van onze interventie. Aan u zal geen declaratie worden verstuurd.

Het betreft hier een 100% No Cure No Pay-situatie. De No Cure No Pay-formule geldt echter niet in de situaties waarin u als Opdrachtgever de incasso-opdracht eenzijdig beëindigt.

In dergelijke gevallen kunnen wij onze kosten namelijk door uw toedoen niet langer verhalen op uw debiteur.

(4) Gedeeltelijke betaling

Wanneer de debiteur in de buitengerechtelijke fase slechts een deel van de vordering betaalt (bijv. 50%), dan is JIG slechts gerechtigd over het daadwerkelijk betaalde/geïncasseerde deel haar tarief te rekenen.

Dit tarief is gelijk aan de toepasselijke incassokosten en rente over het geïncasseerde deel van de vordering.

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!