Aanmelding Gelukt


Hoe Nu Verder?

Hartelijk dank voor uw opdracht! Wij gaan direct voor u aan de slag. Er vindt allereerst een juridische check plaats door ons incasso-team. Daarbij controleren wij ook op juistheid en volledigheid. Indien nodig treden wij met u in contact. Dat kan zijn omdat bepaalde zaken voor ons nog niet helemaal duidelijk zijn of dat er aanvullende gegevens nodig zijn om uw aanvraag goed te kunnen verwerken.

Start Incasso

Na goedkeuring starten wij uw incasso. U ontvangst van ons een bevestigingsmail met dossier-kenmerk. Gebruik dit kenmerk bij communicatie met ons kantoor. Als eerste wordt er een brief opgesteld (sommatie) welke naar uw klant wordt verzonden. Dat gebeurt per mail en/of (aangetekende) post. Hiermee treedt het Stappenplan in werking.

Voortgang

Wij informeren U vervolgens op de voortgang van de lopende incasso. Bij relevante ontwikkelingen of vragen nemen wij contact met u op. Na afloop van de in de sommatie gestelde termijn treden wij in contact met u om te bezien wat eventuele wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn.

Geslaagde Incasso

Indien er door uw klant na sommatie volledig betaald wordt, gaan wij over tot sluiting van de zaak. Het door ons geïncasseerde bedrag wordt aan u uitbetaald en U ontvangt daartoe een begeleidende eindspecificatie. U heeft geen kosten bij geslaagde incasso (Cure and No Pay).

Verweer

Reageert uw klant op onze sommatie en voert hij juridisch verweer? In dat geval dient u zich te positioneren. Wij treden in contact met u en adviseren u wat te doen. Soms is weerlegging van verweer aan te bevelen. Het komt echter ook voor dat weerlegging van het verweer in de minnelijke fase helemaal niet opportuun dan wel wenselijk is. Indien wij namens u moeten reageren, eindigt de No Cure No Pay en treden er standaard uurtarieven in werking.

Niet-Geslaagde incasso

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw debiteur en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van ons een mail. Daarin geven wij aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze. Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos door ons gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen? Dan zetten wij uw dossier door naar een van onze deurwaarders. De gerechtelijke incasso vangt aan.

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven