Transparant

Juridisch Incassokantoor Geldrop streeft volledige transparantie na in haar tarieven en doorbreekt daarmee de ondoorzichtige kostenstructuren die incasso-advocaten, deurwaarderskantoren en incassobureau’s er vaak op na houden. U wordt niet geconfronteerd met onverwachte kosten, provisie, dossierkosten, opstartkosten of verplicht abonnement. Ook hoeft u geen account aan te maken.

Direct Uw Incasso Indienen <<

Bent u MKB-er of ZZP-er en heeft u een klant die niet betaalt? Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u geheel gratis, veilig en vertrouwd uw eenmalige incasso-opdracht indienen.

No Cure No Pay Incasso

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt 100% No Cure No Pay in de minnelijke (buitengerechtelijke) fase. Het dient te gaan om binnenlandse vorderingen waartegen geen juridisch verweer gevoerd wordt. Zolang hieraan voldaan wordt, bieden wij buitengerechtelijke incasso No Cure No Pay aan.

Slagen wij er niet in om uw factuur in de buitengerechtelijke fase te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. 100% No Cure no Pay dus! Wij dragen het risico van het mislukken van een buitengerechtelijke incasso. U begrijpt dat wij hierdoor zeer gemotiveerd zijn om voor u succes te boeken.

100% Uitbetaling Factuur

In het geval van Cure and No Pay (geslaagde incasso) betaalt Uw debiteur het volledige bedrag, met inbegrip van rente en incassokosten aan ons. In deze situatie ontvangt u uw factuurbedrag volledig terug. De rente en incassokosten vormen ons honorarium. U betaalt derhalve niets aan onze interventie.

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct betaald wordt conform aanwijzingen in onze incasso-brief, dan wel via de constructie van gespreide betaling.

Stap 1: De Incasso-brief

Uw debiteur ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw debiteur gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw debiteur verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw debiteur uw vordering juridisch aanvecht (verweer) treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw debiteur geen juridisch verweer, dan vervolgt altijd de gratis incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

Bij betalingsbereidheid en -mogelijkheid wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling wenselijk en haalbaar is. Uw debiteur moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken en na uw akkoord wordt een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw debiteur. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso en start de gerechtelijke fase. Bedoeld traject, dat bestaat uit o.a. dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop kan alleen door de gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. De gerechtelijke fase begint met het uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. Dit is een oproeping voor een rechtszitting.