Incassobureau voor ZZP & MKB

Juridisch Incassokantoor Geldrop incasseert op basis van No Cure No Pay.

Slagen wij er niet in om uw vordering buitengerechtelijk te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. Wij dragen het risico van het mislukken van de buitengerechtelijke incasso.

Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop geeft u als Opdrachtgever telkens opdracht voor eenmalige incasso. U zit niet vast aan een abonnement.

Met enkele clicks kunt u uw vordering/factuur Gratis Online Indienen. Wij rekenen geen dossierkosten of provisie.

Juridisch Incassokantoor Geldrop hanteert een Stappenplan met korte doorlooptijden en standaard werkzaamheden.

Daarbij wordt een rendement behaald tot wel 94%. Indien gewenst wordt een opmaat-benadering toegepast voor het bereiken van optimaal rendement.

Waarom JIG inschakelen als incassobureau?

Incassobureau voor ZZP & MKB

Full Service Incassobureau

Gratis Inschakelen

Geen Verborgen Kosten

Geen Provisie

Geen Abonnement

Deskundige Support

Ervaren Juristen

Hoog Rendement

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij Juridisch Incassokantoor Geldrop verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij buitengerechtelijk incasseren.

Wij betalen van debiteur ontvangen gelden na sluiting van de minnelijke incasso 100% aan U uit.

Vordering tot € 10.000

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u kosteloos stopzetten nadat de buitengerechtelijke incasso door ons kantoor beëindigd is.

U heeft na afloop van onze buitengerechtelijke incasso geen verplichting tot de start van een gerechtelijke incasso.

Vordering v.a. € 10.000

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij als incasso-partner gerechtigd tot gerechtelijke incasso na afloop van de buitengerechtelijke incasso.

Uw zaak wordt bij blijvende wanbetaling door ons team klaargestoomd en doorgeleid naar de deurwaarder.

Incassobureau voor ZZP en MKB | Juridisch Incassokantoor Geldrop

Welkom bij Juridisch Incassokantoor Geldrop, no-nonsense incassobureau voor ZZP en MKB.

Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen.

B2B en B2C Incassobureau

Bent u een bedrijf of ondernemer en heeft u een incasso?

Zoekt U naar een incassobureau in Eindhoven of regio?

En, wilt u dat uw incasso op basis van No Cure No Pay wordt afgewikkeld door ervaren incasso-specialisten?

Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) graag uw incasso-partner!

Het maakt niet uit of u als bedrijf of ondernemer gevestigd bent in regio Eindhoven of dat uw klant uit de regio van Eindhoven komt.

Onze incasso-specialisten helpen u graag vooruit.

JIG is sinds 2012 gevestigd in het centrum van Geldrop, een paar kilometer verwijderd van Eindhoven.

Incassobureau voor ZZP en MKB

JIG is gespecialiseerd in zakelijke incasso’s.

Wij treden voornamelijk op voor het mkb alsook voor zzp-ers.

Zakelijke incasso valt onder te verdelen in B2B en B2C-incasso’s.

B2B betreft de verhouding tussen bedrijven.

B2C behelst de relatie tussen bedrijf en consument.

Incassobureau voor ZZP en MKB
Incassobureau voor ZZP en MKB

No Cure No Pay Incassobureau

Bent U geïnteresseerd in No Cure No Pay Incasso voor bedrijven?

En, wilt u weten wat dit bij JIG inhoudt?

Laten we beginnen met te vermelden dat U bij het indienen van een vordering nimmer vaste kosten betaalt.

Bovendien zit u niet vast aan een abonnement of verplicht account.

Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u als bedrijf of ondernemer geheel gratis inschakelen.

Wij gaan nog dezelfde dag voor U aan de slag indien u uw vordering voor 16.00 uur indient.

No Win, No Fee

Als professioneel Incasso-partner voor de zakelijke markt hanteren wij een No Cure No Pay-garantie.

Wij rekenen geen vaste kosten indien de incasso buiten uw toedoen geen rendement heeft opgeleverd.

Incasseren wij niets, dan kosten wij niets! 100% No Cure No Pay dus.

Juridische werkzaamheden alsook gerechtelijke incasso vallen buiten de No Cure No Pay-dienstverlening.

Cure and No Pay

Indien uw debiteur tot betaling van de vordering overgaat ontvangt u 100% van uw hoofdsom terug.

Er vindt geen aftrek van vaste kosten of provisie plaats.

Ons optreden kost u dus helemaal niets bij geslaagde incasso!

Wij noemen deze betaalsituatie Cure and No Pay.

Wanneer No Cure No Pay?

Zolang er geen Juridisch Verweer gevoerd wordt door uw klant kunnen wij uw incasso in de minnelijke fase No Cure No Pay aanbieden.

Zoals eerder betoogd vallen gerechtelijke procedures buiten de gratis dienstverlening.

Het dient bij No Cure No Pay Incasso te gaan om opeisbare vorderingen.

Daarnaast hanteren wij een drempelbedrag.

Uw vordering moet minimaal waarde van € 250,- of hoger zijn.

Tevens mag de verschuldigdheid niet worden betwist door uw debiteur.

Tot slot dient het te gaan om binnenlandse vorderingen.

Wij wikkelen geen buitenlandse incasso’s af.

Gerechtelijke Incasso

Mocht uw dossier onverhoopt doorgeleid worden naar de deurwaarder ten faveure van gerechtelijke incasso, dan communiceren wij met betrokken deurwaarders.

Zo weet u dat uw dossier u niet ‘ontgroeit’ en dat enkel de juiste en benodigde stappen door deurwaarders geïnitieerd worden.

Wij fungeren als controle-station richting deurwaarders.

Bij vorderingen van € 10.000 of hoger zetten wij uw dossier bij blijvend verzuim automatisch door voor gerechtelijke incasso.

Voor vorderingen tot € 10.000,- vragen wij eerst uw uitdrukkelijke instemming. Hier kunt u kosteloos de incasso laten stopzetten.

Meer weten? Raadpleeg dan onze basisregels.

Juridisch Incassokantoor Geldrop is een ‘no nonsense’ Full Service Incassokantoor.

Met Full Service bedoelen wij dat wij uw incasso kunnen verzorgen van A tot Z.

Anders gezegd: van eerste sommatie tot en met de deurwaarder.

Wij ontzorgen u in de minnelijke fase volledig en zorgen dat uw dossier in orde is.

Indien nodig communiceren wij met uw debiteur om tot een correcte afwikkeling van het dossier te komen.

Waarom JIG als incassobureau Inschakelen

Bij JIG werken enkel academisch geschoolde juristen aan uw dossier.

Ons team bestaat uit ervaren juristen die reeds jaren voor ons kantoor werken.

Wij zetten geen stagiaires of tijdelijke krachten in.

Onze juristen zijn voorts specifiek verbonden aan bepaalde regio’s.

Dit zorgt voor lokale kennis en groot commitment.

Daarnaast beschikt JIG over een landelijk netwerk aan Legal partners.

Hierdoor kunnen wij altijd bepaalde expertise laten ‘invliegen’.

Zo weet u zich verzekert van de beste juridische bijstand!

Full Service Incassobureau

100% No Cure No Pay Incasso

Incasso van A tot Z

Transparante Werkwijze

Respect voor Uw Klant

Duidelijke Afspraken

ZZP & MKB Incasso-specialisten

Tot 94 % Succesratio

Landelijke Dekking

Gerechtelijke Procedure

Deurwaarder on demand

Ervaren Juristen

Samenwerking met Advocaten

U kunt uw incasso overdragen via het Online Opdrachtformulier.

Wij vragen bij het invullen van het online opdrachtformulier enkel noodzakelijke basisgegevens van u en uw klant zodat wij de buitengerechtelijke incasso goed kunnen afwikkelen. Binnen enkele minuten is uw incasso online ingediend en gaan wij met uw vordering aan de slag.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook particulieren incasso’s indienen bij Juridisch Incassokantoor Geldrop.

Uw vordering dient bij particuliere incasso minimaal € 5.000,- te zijn. Deze voorwaarde geldt niet voor onze zakelijke incasso.

Daarnaast dient er een juridische basis van uw vordering te zijn welke voortvloeit uit schriftelijke overeenkomst. Bijvoorbeeld een koopovereenkomst of leenovereenkomst. Deze voorwaarde geldt NIET bij onze zakelijke incasso’s.
Wij doen voorts geen particuliere incasso’s terzake van echtscheiding of andersoortige relationele claims.

Raadpleeg onze speciale pagina voor Particuliere Incasso voor meer info alsook de mogelijkheid tot online indienen van uw vordering.

Ja, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, bent u in B2B-verhoudingen NIET verplicht om uw klant eerst schriftelijke herinneringen te sturen en/of aan te manen. Ook een Ingebrekestelling is niet noodzakelijk. Dat laatste is wel verplicht bij B2C-vorderingen waarbij uw klant een particulier is.

U kunt B2B-vorderingen direct uit handen geven aan incassobureau JIG.

Wij adviseren wij in het kader van klantvriendelijkheid om klanten schriftelijk te herinneren en/of een aanmaning te sturen. Dat vergroot de redelijkheid in uw eigen dossier en voorkomt onnodige misverstanden of klantverlies.

De wet vereist geen schriftelijke overeenkomst. Indien u kunt aantonen dat er een handelsrelatie tussen u en debiteur heeft bestaan, kunt u uw onbetaald gebleven factuur/vordering reeds ter incasso indienen.

Vanzelfsprekend is een schriftelijke overeenkomst altijd aan te bevelen evenals het gebruik van Algemene Voorwaarden.

Ja, een incasso is mogelijk zonder factuur.

Bij huurincasso’s zijn vaak geen facturen beschikbaar. De huurovereenkomst vormt dan de basis van de vordering. Hetzelfde geldt bij incasso van (geld)leningen. Dan is veelal enkel de overeenkomst van geldlening beschikbaar. Het verzuim vloeit voort uit de Overeenkomst.

Wij bieden Landelijke Incasso Dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf gevestigd bent in een bepaalde regio of dat uw klant uit een bepaalde regio komt. Incassobureau JIG helpt ondernemers en bedrijven met het innen van binnenlandse vorderingen in B2B en B2C-verhouding.

Wij wikkelen echter geen buitenlandse Incasso’s af. U kunt derhalve niet een vordering indienen indien u gevestigd bent buiten Nederland dan wel uw klant zich buiten de eigen landsgrenzen bevindt.

Bij JIG dient u telkens een opdracht voor eenmalige incasso in. Wij werken altijd zonder Abonnement. Vaste klanten profiteren van incasso-korting. Zo krijgen vaste klanten korting op juridische werkzaamheden.

Nee, er worden geen dossier-, bureau- of andere behandelkosten in rekening gebracht bij het indienen van een vordering. Dat geldt ongeacht het aantal vorderingen dat u bij ons indient en ongeacht de hoogte daarvan.

Ja dat kan. U bent op geen enkel moment verplicht tot het aanleggen van een account.
Wij vragen bij het invullen van het online opdrachtformulier enkel noodzakelijke basisgegevens van u en uw klant zodat wij de buitengerechtelijke incasso goed kunnen afwikkelen alsook u kunnen uitbetalen bij geslaagde incasso.

Het telefoonnummer van Incassobureau JIG is 040 7800 963.

Onze info-balie is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.30 uur.

Bij tijdelijke onbeschikbaarheid/bezetting van onze Juristen, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld door een senior Jurist. U kunt aangeven dat u rond een bepaald tijdstip teruggebeld wilt worden.

Navigeer met behulp van onze flyer snel door onze website. Onze flyer ziet toe op onze Landelijke Incasso Service.

Gratis Download Flyer Incasso Dienstverlening

Wilt u een incassobureau inschakelen? Check wat u vooraf zelf richting uw klant kunt/moet doen alvorens u uw vordering uitbesteedt aan een incassobureau.

Daartoe zijn gratis voorbeeldbrieven beschikbaar.

Gratis Voorbeeldbrieven

JIG - Incassobureau voor ZZP & MKB
Juridisch Incassokantoor Geldrop Call Now Button
error: Content is protected !!