Incassobureau voor ZZP en MKB

 
No Cure No Pay Incassobureau
 

No Cure No Pay Incasso

JIG rekent als zakelijk incassobureau geen kosten indien uw klant na afloop van de minnelijke incasso niet betaald heeft. 100% No Cure No Pay dus!

Betaalt uw klant na onze tussenkomst volledig? Ook dan heeft u geen kosten aan onze dienstverlening. Wij noemen dat Cure and No Pay.

 
Stappenplan Buitengerechtelijke Incasso
 

94% Succesratio

Hoewel iedere zaak uniek is, werken wij met een vast Stappenplan. Dit plan kenmerkt zich door korte doorlooptijden en hoog rendement.

JIG haalt een hoog succesratio. Gebleken is dat in 94% van de gevallen door klanten betaald wordt binnen het reguliere Stappenplan.

 
 
Full Service Incassobureau voor ZZP en MKB
 

Full Service Incassobureau

Wij kunnen uw incasso van A tot Z begeleiden. JIG ontzorgt u volledig en bewaakt het incasso-proces.

Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen. En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant alsook minst kostbare juridische route voor u als opdrachtgever.

 

Juristen & Specialisten

Onze juristen en zakelijk specialisten incasseren meer dan 12 jaar voor bedrijven (ZZP & MKB).

Wij richten ons op binnenlandse vorderingen. Buitenlandse incasso's worden niet afgewikkeld en passen ook niet binnen onze No Cure No Pay-aanpak.

Onze ervaring met zakelijke dossiers - i.c.m. onze unieke aanpak - zorgt dat wij in meer dan 94% succesvol incasseren in het minnelijke traject.

Mocht het ons niet lukken om minnelijk te incasseren, dan kunnen wij incasseren via gerechtelijke incasso. Deze fase is optioneel voor onze Opdrachtgevers.

Dossiers worden begeleid van inleidende sommatie tot en met executie. Aan ieder dossier wordt een jurist gekoppeld als vast aanspreekpunt en bewaker van kwaliteit.

Voor specifieke werkzaamheden beschikken wij over een krachtig netwerk van incassospecialisten, waaronder gerechtelijk deurwaarders en advocatenkantoren.

 

Effectief Stappenplan

Zolang er geen juridisch verweer door uw klant wordt gevoerd tegen uw factuur of vordering werken wij in de buitengerechtelijke fase met een vast stappenplan. Met dit plan incasseren wij in 94% van de gevallen uw factuur of vordering.

Standaard doch zeer effectieve acties en korte doorlooptijden zijn bepalende kenmerken. Indien nodig of gewenst, wordt afgeweken van het reguliere model en wordt er een opmaat-benadering toegepast.

Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen. En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant alsook minst kostbare juridische route voor u als Opdrachtgever.

Indien nodig of gewenst communiceren onze juristen met uw klant om tot een correcte en efficiënte afwikkeling van het dossier te komen. Dat kan middels een schrijven zijn, een telefoongesprek of het bespreken van een bezwaar dan wel opzetten van een betalingsovereenkomst.

Inschakelen Incassobureau ZZP en MKB
 

Opbouw Stappenplan


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van ons een sommatie per mail of schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag verhoogd met incassokosten en rente. Meest wordt er direct betaald en eindigt de incasso. U ontvangt het factuurbedrag ofwel ingebrachte hoofdsom terug.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treden wij in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseren wij te reageren op een verweer, soms luidt het advies dit niet te doen en direct door te pakken.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant ons benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. Wij treden daartoe in overleg met u. Bij akkoord zullen wij richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opstellen en het proces van aflossing monitoren. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en (minnelijke) kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso (optioneel)

Indien er niet door uw klant betaald wordt en er ook geen minnelijke oplossing met JIG bereikt is, kan een gerechtelijke procedure gestart worden. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Een gerechtelijke procedure (dagvaardingsprocedure) is bij JIG niet verplicht, wel optioneel.


 
 
 
 
 
Inschakelen Incassobureau voor ZZP en MKB
 

Incasso Blog

Rechtspraak, Achtergrondartikelen en Nieuwsberichten.

Gratis toegang tot uiteenlopende (achtergrond)artikelen, jurisprudentie en nieuws op het gebied van incasso.

Onze Blog wordt continu bijgewerkt door onze incassojuristen.

Doelgroep: ZZP, MKB & Grootbedrijf

 
 

Veelgestelde Vragen

Vanaf welk bedrag kan ik JIG inschakelen?


Om in aanmerking te komen voor onze No Cure No Pay-dienstverlening dient uw vordering minimaal € 250,- te zijn. Dat kan het bedrag zijn van een onbetaald gebleven factuur dan wel de optelsom van een aantal facturen.

Vorderingen onder dit drempelbedrag worden niet door JIG in behandeling genomen.

Uitzondering hierop vorm zogeheten bulk-incasso. Daarbij zijn met Opdrachtgevers afwijkende afspraken gemaakt gelet op de hoeveelheid aan te bieden dossiers.

Check onze basisregels voor aanvullende informatie.

____________________

Kunnen particulieren JIG inschakelen?


Nee, dat kan niet.

JIG treedt enkel op voor bedrijven en zelfstandig ondernemers. Zij kunnen JIG als incassobureau inschakelen bij binnenlandse vorderingen met een hoogte van € 250,- en meer.

JIG is derhalve een zakelijk incassobureau.

Indien u een particulier bent raden wij u aan een ander incassobureau in te schakelen.

____________________

Wat is de geografische dekking van JIG?

JIG treedt op voor bedrijven en zelfstandig ondernemers in heel Nederland.

Wij doen geen buitenlandse incasso. Dat past niet binnen No Cure No Pay-dienstverlening.

Het betreft derhalve een binnenlandse ofwel NL-dekking.

____________________

Binnen welke sectoren is JIG actief?


JIG wikkelt incasso's af voor uiteenlopende bedrijven in heel Nederland. Daarbij zijn wij actief in verschillende branches zoals onder andere:

____________________

Deze opsomming is niet uitputtend.

Wat gebeurt er nadat ik JIG heb ingeschakeld?


Nadat u uw vordering of factuur bij ons incassobureau via het opdrachtformulier ter incasso hebt ingediend, gaan wij voor u aan de slag.

Een dossier wordt aangelegd en de incassobrief wordt door onze juristen opgemaakt en verzonden naar uw klant. Verzending geschiedt per post of mail.

Daarna geldt het Stappenplan.

Op de pagina aanmelding gelukt treft u informatie aan over de standaard werkzaamheden na indiening.

____________________

Kan ik bij JIG een deurwaarder of advocaat inschakelen?


Indien wij een gerechtelijke procedure namens u starten schakelen wij een van onze Legal Partners in. Dat kan een deurwaarderskantoor zdan wel een advocatenkantoor zijn.

De keuze daarvan hangt onder andere af van de hoogte van uw vordering (kantonrechter of civiele kamer) alsook de complexheid en aard van uw zaak.

Bij Vorderingen tot € 25.000,- is een deurwaarder bevoegd.

Vanaf € 25.000,- is bijstand van een (proces)advocaat wettelijk verplicht. Deze schakelen wij dan in voor het innen van de geldelijke vordering.

Soms vereist een dossier bepaalde expertise of bevoegdheid. Wij zoeken altijd binnen ons eigen netwerk een geschikte advocaat of specialist voor uw zaak.

Wij controleren onze Legal Partners en sturen hen waar nodig aan. Op deze wijze houden wij grip op het dossier en bewaken wij de kwaliteit en voortgang.

Bijkomend voordeel voor u is dat wij als centraal aanspreekpunt fungeren in het gehele incasso-proces. Wel zo gemakkelijk.

____________________

Wanneer kan ik een incassobureau inschakelen?


Dat hangt af van diverse factoren.

U dient een opeisbare vordering te hebben. Veelal is dat een factuur waarvan de termijn van betaling in strijd met (contractuele) afspraken geschonden is.

Indien u herinneringen hebt gestuurd en betaling blijft uit, kunt u een incassobureau inschakelen indien uw klant een bedrijf is.

Indien u als bedrijf handelt met consumenten/particulieren is altijd eerst een ingebrekestelling ofwel 14-dagenbrief nodig alvorens u buitengerechtelijke kosten verlegd naar uw klant.

U kunt zelf een ingebrekestelling sturen naar uw particuliere klant dan wel dit laten uitvoeren door JIG.

____________________

Wie werkt er aan mijn dossier binnen JIG?


Bij of voor JIG werken enkel ervaren incasso-specialisten, deurwaarders of advocaten aan uw dossier.

Dit zijn academisch geschoolde juristen. Op deze wijze bent u verzekerd van hoogwaardige juridische dienstverlening en optimale bewaking van uw dossier.

____________________

 

Wat betekent Full Service Incasso?


Met Full Service van JIG bedoelen wij dat wij als incassopartner uw incasso van A tot Z kunnen verzorgen.

Anders gezegd: van eerste sommatie tot en met de deurwaarder en/of executie-traject. U heeft met JIG 1 aanspreekpunt.

Daarnaast controleren wij de inzet van deurwaarders en advocaten. Op deze wijze ontgroeit uw dossier u niet, houden wij controle op kosten en bewaken wij de opportuniteit van inzet van rechtsmiddelen.

Er worden geen zinloze expedities gestart.

____________________

Wat is een Ingebrekestelling?


De ingebrekestelling (ook wel veertiendagenbrief) is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie alsnog (kosteloos) te verrichten binnen 14 dagen na ontvangst van uw schrijven.

In het schrijven staat voorts (exact) vermeld wat de incassokosten zijn bij overschrijding van de gestelde termijn alsook de mededeling dat u een incassokantoor inschakelt voor invordering.

Meer informatie over dit onderwerp treft u aan op onze Gratis Kennisbank. Voorbeeld van een ingebrekestelling treft u op deze site aan.

____________________

Wat is Pre Incasso?


Bij pre incasso van JIG schakelt u ons in om uw factuurbedrag te incasseren, maar dan zonder bijkomende kosten voor uw klant. Het is een laatste formele waarschuwing naar uw klant.

Deze wijze van invordering wordt gezien als klantvriendelijk en is vooral bedoeld om vaste dan wel gewichtige klanten niet direct te confronteren met kosten van incasso hetgeen een einde aan samenwerking kan inhouden.

____________________

Zijn er voorbeeldbrieven?


Op onze site zijn gratis te downloaden voorbeeldbrieven opgenomen. Deze zijn zonder verplichting te gebruiken.

____________________

Wat is Supplemental Legal?


Sommige bedrijven kunnen dure advocaten of externe bedrijfsjuristen niet betalen voor eenvoudig juridisch advies.

Bij JIG kunt u terecht voor juridisch advies tegen betaalbaar tarief. Denk bijvoorbeeld aan advies voor de eigen procesvoering bij wanbetalingen dan wel een Quick Scan van algemene voorwaarden. Of reageren naar uw klant die een beroep doet op verrekening of opschorting.

____________________

Een klant betaalt mijn factuur niet. Wat te doen?


Grote kans dat u als ZZP’er of MKB er al eens mee te maken heeft gehad. Een klant die ondanks (schriftelijke) herinnering niet betaalt.

Dit terwijl u wel conform afspraken gepresteerd hebt. Wellicht heeft u zelfs investeringen gedaan.

Hoe zorgt u dat een niet-betaalde factuur alsnog door uw klant wordt voldaan? En, hoe realiseert u klantbehoud? Lees onze blog en bekijk de tips bij wanbetaling.

____________________

Is een gerechtelijke procedure bij JIG verplicht?

Nee.

U kunt na afloop van de minnelijke incasso (u wordt daartoe door JIG genotificeerd) de incasso kosteloos stopzetten, tenzij wij in uw opdracht juridisch werk hebben verricht.

Bijvoorbeeld ter weerlegging van een verweer door uw klant. Juridisch werk valt buiten de No Cure No Pay-Service.

Wilt u na afloop van de minnelijke incasso procederen? Wij helpen u graag verder.

Lees wel eerst onze informatieve pagina Kosten Rechtszaak of laat u adviseren door een van onze ervaren specialisten.

____________________

Kosten-baten analyse gerechtelijke incasso


Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen. En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant alsook minst kostbare juridische route voor u als opdrachtgever.

Soms blijkt een gerechtelijke procedure noodzakelijk.

In dat geval voeren wij opportuniteitstoetsen (haalbaarheidstoets) uit alvorens tot actie overgegaan wordt. Wij starten geen zinloze expedities.

____________________

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven | Zakelijk Incassobureau Inschakelen | Deurwaarder Inschakelen | Informatie Kosten Rechtszaak