Incassobureau voor ZZP en MKB

100% No Cure No Pay

Juridisch Incassokantoor Geldrop incasseert op basis van No Cure No Pay. Slagen wij er niet in om uw vordering buitengerechtelijk te incasseren, dan kost ons optreden u helemaal niets. Wij dragen het risico van het mislukken van de incasso.

Gratis Indienen

Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop geeft u telkens opdracht voor eenmalige incasso. U zit niet vast aan een abonnement. Met enkele clicks kunt u uw vordering/factuur Gratis Online Indienen. Wij rekenen geen dossierkosten of provisie.

Vast Stappenplan

Juridisch Incassokantoor Geldrop hanteert een Stappenplan met korte doorlooptijden en standaard werkzaamheden. Daarbij wordt een rendement behaald tot wel 93%. Indien gewenst wordt een opmaat-benadering toegepast voor het bereiken van optimaal rendement.

100% Uitbetaling Factuur

U bent bij ons kantoor verzekerd van een volledige uitbetaling van de hoofdsom in geval wij buitengerechtelijk incasseren.

Wij betalen van debiteur ontvangen gelden na sluiting van de minnelijke incasso 100% aan U uit.

Vordering tot € 10.000

Vorderingen tot € 10.000,- kunt u kosteloos stopzetten nadat de buitengerechtelijke incasso door ons kantoor beëindigd is.

U heeft na afloop van onze incasso geen verplichting tot gerechtelijke incasso.

Vordering v.a. € 10.000

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- zijn wij gerechtigd tot gerechtelijke incasso na afloop van de buitengerechtelijke incasso.

Uw zaak wordt door ons team klaargestoomd en doorgeleid naar de deurwaarder.

Juridisch Incassokantoor Geldrop is een ‘no nonsense’ juridisch incassobureau en sedert 2012 gevestigd in het centrum van Geldrop. Onze incasso-afdeling behartigt de belangen van zowel ZZP als MKB. Ons team bestaat uit secretaresses, ervaren juristen en officemanagers.

Veel van onze Opdrachtgevers komen uit Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Valkenswaard, Best of directe regio.

Omdat Juridisch Incassokantoor Geldrop reeds jaren geworteld is in de regio van Eindhoven hebben wij goed zicht op wat er op incasso-gebied in de regio afspeelt.

Ten behoeve van onze Landelijke Invordering beschikken wij over een sterk ondersteunend geheel van Legal Partners, waaronder recherchekantoren, gerechtelijk deurwaarders en niche advocatenkantoren.

De wijze van communiceren is respectvol, transparant en to the point. Wij proberen ons als incassopartner telkens te verplaatsen in de positie van Opdrachtgevers, maar ook van Debiteuren. Indien opportuun wordt gestreefd naar een minnelijke oplossing. Waar nodig en gewenst wordt er stevig doorgepakt met gerechtelijke incasso & executie als sluitstuk van invordering.

Net als iedereen zijn ook wij als zakelijk incassobureau in de ban van de huidige crisis omtrent het Coronavirus.

Wij begrijpen heel goed dat de Corona-maatregelen het voor sommige bedrijven extra moeilijk maken om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Uiteraard kijken wij hier niet voor weg en hebben wij als professioneel dienstverlener begrip voor de door het Coronavirus veroorzaakte problemen.

Als incassobureau is het echter onze primaire taak om de belangen en rechtspositie van onze Opdrachtgevers te behartigen. Het is nu ook voor de continuïteit van onze Opdrachtgevers van levensbelang om facturen (tijdig) betaald te krijgen. Verplichtingen richting personeel en/of leveranciers lopen voor hen ook gewoon door. Wij zullen onze incassowerkzaamheden daarom doorzetten.

Waar mogelijk gaan wij coulant om met door de Coronamaatregelen veroorzaakte betalingsproblemen.

Waarschijnlijk bent u al bekend met de financiële noodmaatregelen van de overheid voor bedrijven die getroffen zijn door de Coronamaatregelen. U kunt hierover op de website van de Rijksoverheid meer informatie vinden.

Om onze No Cure No Pay-dienstverlening aan te kunnen bieden, kunt u bij Juridisch Incassokantoor Geldrop enkel uw incasso online indienen. Dit heeft als voordeel dat er geen personeel vrijgemaakt hoeft te worden voor intake-gesprekken. Kantoorgesprekken blijken doorgaans tijdrovend en kostenverhogend. Bovendien zijn dit soort gesprekken zonder al te veel juridische meerwaarde.

Daarnaast willen steeds meer Ondernemers snel en eenvoudig hun vorderingen aan incassobureau’s uitbesteden, zonder daar al te veel energie in te steken. Ondernemers willen zich beperken tot hun core-business en slechts met enkele clicks hun factuur online indienen.

Incasso’s op werkdagen voor 16:00 uur aangeleverd worden dezelfde dag opgestart. Uw klant wordt per aangetekende post of e-mail aangeschreven om uw vordering te voldoen, inclusief de toepasselijke rente en incassokosten. Telefonische benadering en/of extra sommatie vindt plaats bij uitblijven betaling of respons.

U ontvangt binnen 24 uur na indiening per mail een bevestiging van aanleg dossier en notificatie van verzending.

Op onze website treft u een aantal voorbeeldbrieven aan die u kunt gebruiken bij het zelfstandig innen van uw vordering alvorens u doorschakelt naar een incassobureau of specifiek naar ons kantoor als incassopartner.

Indien u een vordering heeft op een particulier raden wij u aan een juiste ingebrekestelling te versturen voordat u een incassobureau inschakelt.

Pre-incasso is een procedure waarin wij als incassobureau een openstaande factuur innen zonder daarbij incassokosten en rente te vorderen. Uw klant kan nog kosteloos voldoen omdat u onze kosten betaalt. Vaak gebeurt dit bij vaste klanten.

Is uw klant het niet eens met uw factuur en weigert hij om ‘juridische gronden’ betaling? Dan volstaat niet langer onze No Cure No Pay Incasso. U dient een juridische positie in te nemen waarmee de juridische incasso start en verweer wordt weerlegd.

Hoewel onze incasso-juristen er alles aan doen in de minnelijke fase resultaat te boeken, blijkt een gerechtelijke procedure soms onvermijdelijk om betaling af te dwingen. Vaak liggen standpunten van partijen dan te ver uit elkaar.

Voor veel bedrijven is het financieel niet haalbaar om een bedrijfsjurist op de loonlijst te hebben. Met Supplement Legal van Juridisch Incassokantoor Geldrop krijgt u betaalbare juridische ondersteuning bij incasso's tegen scherp tarief.