Incassobureau voor ZZP & MKB

 
Stappenplan Buitengerechtelijke Incasso
 

No Cure No Pay

JIG rekent als incassobureau geen kosten indien uw klant na afloop van de minnelijke incasso niet betaald heeft. 100% No Cure No Pay dus!

Betaalt uw klant na onze tussenkomst volledig? Ook dan heeft u geen kosten aan onze dienstverlening. Wij noemen dat Cure and No Pay.

 
No Cure No Pay Incassobureau
 

94% Succesratio

Hoewel iedere zaak uniek is, werken wij met een vast Stappenplan. Dit plan kenmerkt zich door korte doorlooptijden en hoog rendement.

Gebleken is dat in 94% van de gevallen door debiteuren betaald wordt binnen het reguliere Stappenplan.

 
 
Full Service Incassobureau voor ZZP en MKB
 

Full Service

Wij kunnen uw incasso van A tot Z begeleiden. JIG ontzorgt u volledig en zorgt ervoor dat het hele incasso-proces bewaakt wordt.

Indien nodig sturen wij betrokken deurwaarders of andere externe partijen aan. U heeft 1 aanspreekpunt met korte lijnen.

 

Incassobureau

Voor ZZP & MKB

 
 


NL Dekking
24/7 Online Indienen

Geen Provisie

Meer dan 12 jaar ervaring
Deskundig en resultaatgericht
94% Succesratio
MKB & ZZP Specialist
Ervaren Incasso Juristen


 
 
 
 
Incassobureau voor ZZP en MKB
 
 

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik een incassobureau inschakelen?

Dat hangt af van diverse factoren. U dient een opeisbare vordering te hebben. Veelal is dat een factuur waarvan de termijn van betaling in strijd met (contractuele) afspraken geschonden is. Indien u herinneringen hebt gestuurd en betaling blijft uit, kunt u een incassobureau inschakelen indien uw klant een bedrijf is.

Indien u als bedrijf handelt met consumenten is altijd eerst een ingebrekestelling nodig alvorens u een incassobureau inschakelt en buitengerechtelijke kosten verlegd naar uw klant. Dat is niet het geval bij b2b-verhoudingen.

____________________

Kunnen particulieren JIG inschakelen?

Nee, dat kan niet. Wij treden enkel op voor bedrijven en zelfstandig ondernemers. Wij raden u aan een ander incassobureau in te schakelen.

____________________

Een klant betaalt mijn factuur niet. Wat te doen?

Grote kans dat u als ZZP’er of MKB er al eens mee te maken heeft gehad. Een klant die ondanks (schriftelijke) herinnering niet betaalt. Dit terwijl u wel conform afspraken gepresteerd hebt. Wellicht heeft u zelfs investeringen gedaan.

Hoe zorgt u dat een niet-betaalde factuur alsnog door uw klant wordt voldaan? En, hoe realiseert u klantbehoud? Lees onze blog en bekijk de tips bij wanbetaling.

____________________

Vanaf welk bedrag kan ik JIG als incassobureau inschakelen?

Wij hanteren geen minimumbedrag. Ook voor lage incasso-vorderingen kunt u bij ons terecht. Echter, om in aanmerking te komen voor onze No Cure No Pay-service dient uw vordering minimaal € 250,- te zijn. Voor vorderingen onder dit bedrag geldt geen No Cure No Pay, maar een lage vaste vergoeding bij niet-geslaagde incasso.

____________________

Een klant wil mijn factuur verrekenen met een andere factuur. Mag dat?

Vereist is dat door uw wederpartij wordt verklaard dat er van een verrekeningsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Deze verklaring mag zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan (art. 3:37 lid 1 BW). Voorts gelden de vereisten zoals bepaald in art. 6:127 BW. Op onze gratis kennisbank gaan wij verder in op het fenomeen.

____________________

Binnen welke sectoren is JIG actief?

Wij wikkelen NL-incasso's af voor uiteenlopende bedrijven in heel Nederland. Daarbij zijn wij actief in verschillende branches zoals onder meer de Bouw Sector, Agrarische Sector, ICT, Transport, Facilitaire Dienstverlening, Engineering, Industrie en Techniek, Juridische Dienstverlening, Medische en Hulpverlenende Sector en de Sector Verhuur.

____________________

Wat is de geografische dekking van JIG?

JIG treedt op voor bedrijven en zelfstandig ondernemers in heel Nederland. Wij doen geen buitenlandse incasso. Dat past niet binnen No Cure No Pay-dienstverlening. Het betreft derhalve een binnenlandse ofwel NL-dekking.

____________________

Wat gebeurt er nadat ik JIG online heb ingeschakeld?

Nadat u uw vordering of factuur bij ons via het incasso opdrachtformulier ter incasso hebt ingediend, gaan wij voor u aan de slag. Opdrachten voor 16.00 uur worden nog dezelfde dag in behandeling genomen. Op de pagina aanmelding gelukt treft u informatie aan over de standaard werkzaamheden na indiening.

____________________

Kan ik direct een incassobureau inschakelen na verstrijken factuurtermijn?

Dat hangt af met wie u handelt en op welke wijze zaken geregeld zijn. Wij hebben in onze blog in het bijzonder aandacht besteed aan de regels rondom factuurtermijnen.

Veel ondernemers regelen hun betaaltermijn niet vooraf middels offerte of overeenkomst. Zij zijn in de veronderstelling dat het middels factuurverzending achteraf melden van de betaaltermijn afdoende is.

Deze werkwijze is onjuist. Het enkel vermelden van een betaaltermijn op de factuur is NIET rechtsgeldig. Dit heeft tot gevolg dat de gehanteerde factuurtermijn niet bindend is voor de klant. De termijn is juridisch niet afdwingbaar waardoor u de vordering niet kunt incasseren.

>__________________

 

Wie werkt er aan mijn dossier binnen JIG?

Bij JIG werken enkel ervaren incasso-juristen aan uw dossier. Dit zijn academisch geschoolde juristen. Op deze wijze bent u verzekerd van hoogwaardige juridische dienstverlening en optimale bewaking van uw dossier.

____________________

Is een gerechtelijke procedure bij JIG verplicht?

Nee. U kunt na afloop van de minnelijke incasso de opdracht (door ons per mail bevestigd) kosteloos stopzetten, tenzij wij in uw opdracht juridisch werk hebben verricht. Juridisch werk valt namelijk buiten de No Cure No Pay-service.

Naar > Incasso Basisregels

Naar > Algemene Voorwaarden Incasso Dienstverlening

____________________

Wat betekent Full Service Incasso?

Met Full Service van JIG bedoelen wij dat wij als incassopartner uw incasso van A tot Z kunnen verzorgen.

Anders gezegd: van eerste sommatie tot en met de deurwaarder en/of executie-traject. U heeft met JIG 1 aanspreekpunt. Daarnaast controleren wij de inzet van deurwaarders en advocaten. Op deze wijze ontgroeit uw dossier u niet.

____________________

Kan ik via JIG een deurwaarder of advocaat inschakelen?

Indien wij een gerechtelijke procedure namens u starten schakelen wij een van onze Legal Partners in. Dat kan een deurwaarderskantoor zijn dan wel een advocatenkantoor.

De keuze daarvan hangt onder andere af van de hoogte van uw vordering (kantonrechter of civiele kamer) alsook de complexheid en aard van uw zaak. Wij controleren onze Legal Partners en sturen hen waar mogelijk of nodig aan. Op deze wijze houden wij grip op het dossier en bewaken wij de kwaliteit en voortgang. Voordeel voor u is dat wij als centraal aanspreekpunt fungeren in het gehele incasso-proces. Wel zo gemakkelijk.

____________________

Wat is Supplemental Legal?

Sommige bedrijven kunnen dure advocaten niet betalen voor eenvoudig juridisch advies. Bij JIG kunt u terecht voor juridisch advies tegen betaalbaar tarief. Denk bijvoorbeeld aan advies voor de eigen procesvoering bij wanbetalingen dan wel een Quick Scan van de algemene voorwaarden. Of reageren naar uw klant die een beroep doet op verrekening of opschorting.

____________________

Wat is Pre Incasso?

Bij pre incasso van JIG schakelt u ons in om uw factuurbedrag te incasseren, maar dan zonder bijkomende kosten voor uw klant. Het is een laatste formele waarschuwing naar uw klant.

____________________

Zijn er voorbeeldbrieven?

Op onze site zijn voorbeeldbrieven opgenomen. Deze zijn gratis te gebruiken.

____________________

Wat is een ingebrekestelling?

De ingebrekestelling is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten.

Meer informatie over dit onderwerp treft u aan op onze Gratis Kennisbank.

____________________

Waarom een kosten-baten analyse voorafgaand aan gerechtelijke incasso?

Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen. En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant alsook minst kostbare juridische route voor u als opdrachtgever. Soms blijkt een gerechtelijke procedure noodzakelijk. In dat geval voeren wij opportuniteitstoetsen (haalbaarheidstoets) uit alvorens tot actie overgegaan wordt. Wij starten geen zinloze expedities.

____________________

 
 

"Incasso-specialist voor de juiste strategie"

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Veilig & Vertrouwd I Full Service Incassobureau Inschakelen | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven